نویسنده = Seyed Hani Motavalli-Anbaran
تعداد مقالات: 6
1. بازسازی دو بعدی آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از روش تنظیم سطح (level set)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.325108.1007329

ایوب حمید؛ سید هانی متولی عنبران


2. Sensitivity analysis of time lapse gravity for monitoring fluid saturation changes in a giant multi-phase gas reservoir located in south of Iran

دوره 44، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 53-61

10.22059/jesphys.2018.249232.1006961

Abdolmalek Khosravi؛ Seyed Hani Motavalli-Anbaran؛ Sajad Sarallah- Zabihi؛ Mohammad Emami Niri


4. هم ایستایی فلات ایران

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 549-562

10.22059/jesphys.2016.55835

سید هانی متولی عنبران؛ وحید انتظارسعادت؛ علی جاماسب


5. تعیین مرز آنومالی‌های میدان گرانی با استفاده از گرادیان کل افقی نرمال شده (NTHD)

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 349-356

10.22059/jesphys.2016.54917

وحید انتظارسعادت؛ سید هانی متولی عنبران


6. ژرفای موهو و ضخامت سنگ‌کره در منطقة برخوردی صفحة اوراسیا و عربی با استفاده از داده‌های میدان پتانسیل

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 249-256

10.22059/jesphys.2015.52807

سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ هرمان زین