نویسنده = محمدحسین معماریان
تحلیل مقایسه‌‌ای پراسنج یون‌سپهری VTEC و پراسنج هواشناختی بارش در اصفهان و شیراز

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 439-448

10.22059/jesphys.2016.55681

صدیقه امیدی؛ محمدحسین معماریان؛ سعید فرزانه


ارزیابی پیش‌بینی میزان ابرناکی حاصل از مدل عددی WRF

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 183-196

10.22059/jesphys.2016.54494

محمد حسین معماریان؛ مهسا دامن افشان