نویسنده = Ramin Varfinezhad
تعداد مقالات: 6
1. 3D Electromagnetic Low Induction Number modeling using Integral Equations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.325291.1007330

Ramin Varfinezhad؛ Saeed Parnow