کلیدواژه‌ها = سن‌یابی
استفاده از گرمالیانی در ایران: سن‌یابی نمونه‌های سفالی موزه ملی ایران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 41-50

10.22059/jesphys.2012.24833

سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی فتاحی؛ فرانک بحرالعلومی


بررسی فعالیت گسل شمال نیشابور

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 179-193

10.22059/jesphys.2012.24309

مرتضی فتاحی؛ سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی طالبیان؛ عباس بحرودی؛ جیمز هالینگورت؛ ریچارد والکر