کلیدواژه‌ها = Tomography
توموگرافی سه‌بُعدی منطقه‌‌های اصفهان و شهرکرد با استفاده از زمین‌لرزه‌‌های محلی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-14

10.22059/jesphys.2014.36692

کورش امامی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمد‌رضا قیطانچی


ساختار سه‌بعدی سرعت برای گوشته فوقانی فلات ایران با استفاده از روش Pn و Sn توموگرافی

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

شادی طباطبایی میر؛ اریک برگمن؛ محمدرضا قیطانچی