کلیدواژه‌ها = Magnetic survey
پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع زمین‌گرمایی با استفاده از دو روش اویلر و AN-EUL، شمال شرق محلات

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 83-96

10.22059/jesphys.2013.35982

محمود میرزائی؛ محمد محمدزاده مقدم؛ بهروز اسکویی؛ فریدون قدیمی عروس‌‌‌محله؛ سید سجاد جزائری


اکتشاف طلا با روش مغناطیسی در منطقه هیرد، خراسان جنوبی، بررسی موردی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

محمدرضا حیدریان شهری؛ محمدحسن کریم‌پور؛ آزاده ملک‌زاده