نویسنده = مهدی گلی
تعداد مقالات: 5
3. تقریب بیضویِ اثرات توپوگرافی در مدل‌سازی میدان گرانی زمین

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 113-124

10.22059/jesphys.2014.50637

مهدی گلی؛ مهدی نجفی علمداری


5. استفاده از فضای بدون توپوگرافی برای حل مسئله مقدار مرزی استوکس–هلمرت

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 147-159

10.22059/jesphys.2012.29122

مهدی گلی؛ مهدی نجفی علمداری؛ پتر ونیچک