نویسنده = عباسعلی داداشی رودباری
بررسی کارایی روش‌های تصحیح اریبی در بهبود برونداد مستقیم دمای مدل‌های CMIP بر روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.363498.1007547

دینا یزدانی؛ آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی هواویزها و آستانه های آن در غرب آسیا و ارتباط آن با پوشش گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.364171.1007554

شلیر کاتورانی؛ محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


پیش‌بینی فرین‌های بارشی ایران در آینده نزدیک (2028-2021) با استفاده از پروژه پیش‌بینی اقلیمی دهه‌ای (CMIP6-DCPP)

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 707-725

10.22059/jesphys.2023.351678.1007474

نرگس اسدی رحیم‌ بیگی؛ آذر زرین؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی فصلی گردوخاک‌ در شمال شرق ایران و شبیه‌‌سازی عددی رخدادهای گردوخاک‌ فرین با مدل WRF-CHEM

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 421-440

10.22059/jesphys.2022.330319.1007361

آذر زرین؛ نرگس صالح‌آبادی؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری