کلیدواژه‌ها = Iran
سی و نه سال تولید علم ایران در حوزه ژئوفیزیک

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 147-166

10.22059/jesphys.2015.53441

مریم اسدی؛ علی قادری سهی


The omega blocking condition and extreme rainfall in Northwestern Iran during 25 - 28 October 2008

دوره 40، شماره 3، آبان 1393، صفحه 55-74

10.22059/jesphys.2014.51599

J Masoompour Samakosh؛ M Soltani؛ A Hanafi؛ GH Azizi؛ E Mirzaei؛ A Ranjbar SaadatAbadi؛ Y Yousefi


اثر سامانه‌‌های مدیترانه‌‌ای بر خشک‌سالی غرب ایران

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 97-110

10.22059/jesphys.2013.35601

علیرضا محمدنژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران‌نژاد


بررسی آماری توزیع اُزن کلی جوّ در منطقه ایران برای فصل‌های متفاوت، طی سال‌های 2007 و 2008

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 135-149

10.22059/jesphys.2013.31951

زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی ثقفی


بررسی تغییرات فضایی سهم بارش‌‌های یک‌روزه در تأمین روزهای بارشی و مقدار بارش ایران

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 241-258

10.22059/jesphys.2013.30218

حمید نظری‌پور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ زهرا کریمی


ارزیابی کاربرد داده‌‌های بارش NCEP/NCAR در پایش خشک‌سالی ایران

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 225-247

طیب رضیئی؛ ابراهیم فتاحی


بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در چند نمونة اقلیمی ایران

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390

وحید ورشاویان؛ علی خلیلی؛ نوذر قهرمان؛ سهراب حجام


امکان کاربرد باستان‌لرزه‌شناسی در ایران

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389

رضا صحبتی؛ مرتضی فتاحی


راستی‌آزمایی پیش‌بینی بارش مدل منطقه‌ای MM5 روی ایران

دوره 36، شماره 3، آذر 1389

اکرم هدایتی دزفولی؛ مجید آزادی


ویژگی‌های زمین‌شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

اصغر آزادی؛ غلام جوان دولویی؛ ناصر حافظی مقدس؛ خالد حسامی آذر


توزیع مکانی روند بارش سالانه در ایران در دوره 1960-2001

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

پرویز ایران‌نژاد؛ پری‌سیما کتیرایی بروجردی؛ سهراب حجام


اکتشاف طلا با روش مغناطیسی در منطقه هیرد، خراسان جنوبی، بررسی موردی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

محمدرضا حیدریان شهری؛ محمدحسن کریم‌پور؛ آزاده ملک‌زاده


روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

دوره 30، شماره 1، فروردین 1383

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور