کلیدواژه‌ها = پردازش
بررسی اثر تغییر پارامترهای الگوریتم‌های متفاوت پردازشی در تفسیر داده‌های GPR

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 131-143

10.22059/jesphys.2013.30211

ساناز اسمعیلی؛ محمدکاظم حفیظی؛ سیدسجاد جزائری جونقانی


مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387

بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند


پردازش داده‌های مغناطیس هوایی منطقة بصیران با استفاده از اسپلاین مکعبی

دوره 34، شماره 2، مرداد 1387

غلامعباس فنایی خیرآباد؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ لقمان نمکی؛ بی‌بی رابعه صداقت