کلیدواژه‌ها = زاگرس
تعیین مدل سه‌بعدی سرعت امواج لرزه‌ای در زون برخوردی زاگرس

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 277-292

10.22059/jesphys.2022.330058.1007358

امیر طالبی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی


تعیین ضخامت کشسان سنگ‌کره در رشته‌کوه زاگرس با استفاده از تابع ادمیتنس

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 59-75

10.22059/jesphys.2021.309605.1007243

سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


ارزیابی لرزه‌خیزی القایی در سد سلمان فارسی (قیر)، ایران

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 409-426

10.22059/jesphys.2020.284698.1007137

حمیده صحرائی؛ سیداحمد علوی؛ محسن احتشامی معین‌آبادی


توموگرافی دوبعدی سرعت موج ML در ایران

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 263-279

10.22059/jesphys.2016.57731

مهدی ماهری پیرو؛ عبدالرضا قدس؛ مجید عباسی


هنگ‌لرزه‌ها، آغاز بررسی پیشینه در ایران

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 17-29

10.22059/jesphys.2013.35977

محمدرضا قاسمی


تغییرات عمق موهو در زیر زاگرس مرکزی (منطقه شیراز) با استفاده از امواج تبدیل‌یافته Ps

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-13

10.22059/jesphys.2012.29110

نرگس افسری؛ فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ محمدرضا قیطانچی؛ اعظم سلیمانی


تعیین ساختار پوسته فوقانی در ناحیه فین (ایران- زاگرس)

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 57-69

حسین ایلاغی؛ فرزام یمینی‌فرد؛ محمد تاتار