موضوعات = مغناطیس
تعداد مقالات: 12
5. Center of Mass Estimation of Simple Shaped Magnetic Bodies Using Eigenvectors of Computed Magnetic Gradient Tensor

دوره 45، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 15-25

10.22059/jesphys.2019.256185.1006999

kurosh Karimi؛ Farzad Shirzaditabar؛ Arash Amirian؛ Ali Mansoobi


7. بررسی جای‌گیری و جهت حرکت توده گرانیت گلپایگان با استفاده از روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-15

10.22059/jesphys.2019.249507.1006964

سوده میرزایی حاجی باغلو؛ حبیب علیمحمدیان؛ محسن اویسی موخر


8. تشخیص و تخمین عمق خطواره‌ها در شمال‌غرب شهرستان ایرانشهر با استفاده از داده‌های مغناطیس و الکترومغناطیس هوابرد

دوره 45، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-46

10.22059/jesphys.2018.259304.1007013

محدثه عبداللهی؛ علیرضا عرب‌امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علی نجاتی کلاته؛ محمدرضا اخوان اقدم


10. مقایسه روش‏های گوناگون برآورد عمق، مکان و نوع چشمۀ میدان‏های مغناطیسی و گرانی

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 369-391

10.22059/jesphys.2016.56082

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکویی؛ موریتزیو فدی


11. برآورد عمق و شاخص ساختاری چشمه‏ های مغناطیسی با استفاده از روش‏های تحلیل چندمقیاسی و DEXP

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 111-121

10.22059/jesphys.2016.55097

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ اسداله جوع عطا بیرمی


12. تعیین رسانایی الکتریکی گوشتۀ بالایی با استفاده از میدان Sq

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 463-471

10.22059/jesphys.2015.55099

شهاب ایزدی؛ اسداله جوعطا بیرمی؛ منصوره منتهایی