موضوعات = مغناطیس
تعداد مقالات: 9
1. تخمین عمق کوری با استفاده از آنالیز طیفی داده‌های مغناطیسی هوابرد جهت پتانسیل‌یابی منابع ژئوترمال؛ مطالعه موردی: شرق استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

محمدفهیم آویش؛ حجت اله رنجبر؛ آزاده حجت؛ سعید کریمی نسب


2. Center of Mass Estimation of Simple Shaped Magnetic Bodies Using Eigenvectors of Computed Magnetic Gradient Tensor

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-25

kurosh Karimi؛ Farzad Shirzaditabar؛ Arash Amirian؛ Ali Mansoobi


4. تشخیص و تخمین عمق خطواره‌ها در شمال‌غرب شهرستان ایرانشهر با استفاده از داده‌های مغناطیس و الکترومغناطیس هوابرد

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-46

محدثه عبداللهی؛ علیرضا عرب‌امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علی نجاتی کلاته؛ محمدرضا اخوان اقدم


5. بررسی جای‌گیری و جهت حرکت توده گرانیت گلپایگان با استفاده از روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

سوده میرزایی حاجی باغلو؛ حبیب علیمحمدیان؛ محسن اویسی موخر


7. مقایسه روش‏های گوناگون برآورد عمق، مکان و نوع چشمۀ میدان‏های مغناطیسی و گرانی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 369-391

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکویی؛ موریتزیو فدی


8. برآورد عمق و شاخص ساختاری چشمه‏ های مغناطیسی با استفاده از روش‏های تحلیل چندمقیاسی و DEXP

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 111-121

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ اسداله جوع عطا بیرمی


9. تعیین رسانایی الکتریکی گوشتۀ بالایی با استفاده از میدان Sq

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 463-471

شهاب ایزدی؛ اسداله جوعطا بیرمی؛ منصوره منتهایی