دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. وارون‌سازی سه بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی با روش بولانگر و شوتو: مطالعه موردی روی داده‌های مغناطیس‌سنجی شهر پمپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

رامین ورفی‌نژاد؛ بهروز اسکوئی


2. بررسی تاثیر مدل‌های تصادفی مبتنی بر زاویه ارتفاعی ماهواره‌ها در روش تعیین موقعیت مطلق دقیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری؛ کمال پروازی


3. تخمین محتوای آب و زمان آسایش با استفاده از وارون‌سازی شکل موج کامل سیگنال سونداژ تشدید مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

رضا قناتی؛ زهرا اسماعیلی؛ محمدکاظم حفیظی


4. اکتشاف آب زیرزمینی کارستی با استفاده از توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی و سنجش از دور، شمال شرق خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

محمدکاظم حفیظی؛ لیلا میرزائی؛ محمدعلی ریاحی


5. مطالعه ساختار لیتوسفر شمال‌غرب ایران با استفاده از تابع گیرنده S

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

خلیل متقی؛ وحیده قربانعلی زاده


6. مطالعه گردش‌های بزرگ‌مقیاس تابستانی و ساختار لایه‌مرزی جوی در روزهای همراه با گرد‌و‌خاک در جنوب‌شرق ایران (2016-1987)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

نوشین خدام؛ سحر تاج بخش؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ ساویز صحت کاشانی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


7. بررسی تأثیر سیگنال NAO بر بارش‌های ایران با رهیافت تحلیل شبکه درماه‌های نوامبر تا آوریل 1979-2016

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


8. ارزیابی انرژی گرمایی اقیانوسی جهت تامین انرژی الکتریکی سکوهای نفت و گاز فراساحلی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

سجاد زرشکیان؛ داریوش منصوری


9. بررسی دلایل اصلی کاهش دید افقی شهر زنجان بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی و سنجش از دور زمین پایه شیدسنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

احد صابر؛ مریم میهمی؛ امیر معصومی


10. تحلیل وضعیت بلندمدت آلاینده‌های اصلی و تعیین دوره‌های آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

الهام پیشداد؛ بهلول علیجانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مهری اکبری


11. سالیتون های غبار-صوتی در پلاسماهای غباری فضایی با توزیع غیر تعادلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

احسان صابریان؛ رسول خوشه شاهی


12. مطالعه همبستگی شاخص‌های NAO، IOD وENSO با تغییرات دمای سطح دریا در خلیج‌فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

مریم رضازاده؛ پردیس رفعتی


13. Application of MT forward modeling responses for time- lapse monitoring of the subsurface electrical resistivity changes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

Alireza Mahallati؛ منصوره منتهایی


14. Effect of Earth’s magnetic field on lightning initiation in thunderstorm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

بابک صادقی؛ فرحناز تقوی؛ امیر عباس شایگانی کمال


15. Using electrical properties of some subsurface sedimentary rocks as a tool to detect bedding direction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

Mohamed Gomaa


16. Two-dimensional magnetotelluric modeling of the Sabalan geothermal field, NW Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

غلامعباس فنایی خیرآباد؛ بهروز اسکوئی


17. Improvement in the Empirical Green's function Extraction using Root Mean Square Ratio Stacking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

Mahsa Safarkhani؛ Taghi Shirzad


18. A semi-automatic 2-D linear inversion algorithm including depth weighting function for DC resistivity data: A case study on the archeological data sets of Pompeii

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

رامین ورفی‌نژاد؛ بهروز اسکوئی


19. Investigating the linkage between precipitation and temperature changes in Iraq and greenhouse gas variability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

Jasim Al-Khalidi؛ Dher Bakr؛ Azhar Hadi؛ Meeran Omar


20. Application of Forward and Inverse Modelling To High-Resolution Gravity Data For Mineral Exploration

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

GIDEON LAYADE؛ HAZEEZ EDUNJOBI؛ VICTOR MAKINDE؛ SAHEED BADA


21. Measuring methods for cross-sections of tunnels using reflectorless total stations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

سعید فرزانه؛ sajad Zakeri


22. Investigation of the effect of outflow intrusion the Persian Gulf to the Oman Sea on the acoustic signal fluctuations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

نبی اله ضیایی؛ محمد اکبری نسب؛ مسعود صدری نسب


23. Verification of rainfall forecasts for the South Central climate region of Vietnam

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

Minh Nguyen؛ Thang Nguyen؛ Khiem Mai؛ Thang Vu


24. The evaluations of NEX-GDDP and Marksim downscaled datasets over Lali region, southwest Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی


25. A Combination of Monte-Carlo and Damped Least Square Inversion Method for Determining Radon Source in Geothermal Case

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

Nandi Haerudin Haerudin؛ Ida Bagus Suananda Yogi