دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. معرفی مجموعه ابزار (KIWI (KInematic Waveform Inversion، روشی نوین در تعیین خودکار سازوکار کانونی و پارامترهای چشمه نقطه‌ای و گسترده در فواصل ناحیه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

ظاهر حسین شمالی؛ علیرضا نیک سجل


2. تخمین عمق کوری با استفاده از آنالیز طیفی داده‌های مغناطیسی هوابرد جهت پتانسیل‌یابی منابع ژئوترمال؛ مطالعه موردی: شرق استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

محمدفهیم آویش؛ حجت اله رنجبر؛ آزاده حجت؛ سعید کریمی نسب


3. بررسی اثر فعالیت‌های پیش لرزه ای در سیگنال‌های VLF ثبت شده در گیرنده تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

معصومه الهی سرشت؛ مهدی رضاپور


4. استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) جهت مدل‌سازی میدان جابجایی پوسته زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

میر رضا غفاری رزین؛ مهدی محسنی


5. مدل‌سازی محتوای الکترونی کلی بر حسب توابع پایه شعاعی کروی در منطقه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

شایان خوشگواری؛ یزدان عامریان؛ هانی محبوبی


7. مطالعه میدان باد لایه مرزی سیاره‌ای روی جزیره‌ قشم، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

حسین ملکوتی؛ منا ضرغامی پور


8. ارائه استراتژی ترکیبی مدل‌سازی گسل‌ها به روش چند نشانگری در داده‌های لرزه‌ای سه بعدی در یکی از میادین خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

ایمان صمدی؛ معصومه کردی؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ امیر احمدی


9. بررسی حساسیت به نویز مسئله بازیابی میدان جابه جایی سه بعدی حاصل از تداخل سنجی راداری (مطالعه موردی: به ترتیب زلزله های 16 فروردین و 21 آبان سال 1396 سفیدسنگ و ازگله).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

سید ساسان بابایی؛ مسعود مشهدی حسینعلی؛ سمیع سمیعی اصفهانی


10. مطالعه اقلیم شناختی محتوای الکترون کلی (TEC) یون سپهری با استفاده از داده های شبکه بندی شدۀ ایستگاه های GNSS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

نیلوفر جوینده؛ محمد جغتایی؛ محمد معماریان


11. تغییرات فصلی ساختار قائم آب و تخمین عمق لایه آمیخته بر پایه دما با استفاده از روش آستانه در منطقه بابلسر و رامسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

فاطمه جاننار فریدونی؛ سمیه نهاوندیان؛ نعمت الله محمودی


12. مطالعه موردی پخش آلاینده‌ها با استفاده از داده‌های برج هواشناسی بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ پرویز رضازاده


13. Application of MT forward modeling responses for time- lapse monitoring of the subsurface electrical resistivity changes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

Alireza Mahallati؛ منصوره منتهایی


14. Effect of Earth’s magnetic field on lightning initiation in thunderstorm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

بابک صادقی؛ فرحناز تقوی؛ امیر عباس شایگانی کمال


15. Using electrical properties of some subsurface sedimentary rocks as a tool to detect bedding direction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

Mohamed Gomaa


16. Two-dimensional magnetotelluric modeling of the Sabalan geothermal field, NW Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

غلامعباس فنایی خیرآباد؛ بهروز اسکوئی


17. Improvement in the Empirical Green's function Extraction using Root Mean Square Ratio Stacking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

Mahsa Safarkhani؛ Taghi Shirzad


18. A semi-automatic 2-D linear inversion algorithm including depth weighting function for DC resistivity data: A case study on the archeological data sets of Pompeii

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

رامین ورفی‌نژاد؛ بهروز اسکوئی


19. Investigating the linkage between precipitation and temperature changes in Iraq and greenhouse gas variability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

Jasim Al-Khalidi؛ Dher Bakr؛ Azhar Hadi؛ Meeran Omar