دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. Application of MT forward modeling responses for time- lapse monitoring of the subsurface electrical resistivity changes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22059/jesphys.2019.279194.1007107

Alireza Mahallati؛ منصوره منتهایی


2. Effect of Earth’s magnetic field on lightning initiation in thunderstorm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22059/jesphys.2019.279456.1007108

بابک صادقی؛ فرحناز تقوی؛ امیر عباس شایگانی کمال


3. Using electrical properties of some subsurface sedimentary rocks as a tool to detect bedding direction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22059/jesphys.2020.280457.1007112

Mohamed Gomaa


4. Two-dimensional magnetotelluric modeling of the Sabalan geothermal field, NW Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22059/jesphys.2020.280925.1007114

غلامعباس فنایی خیرآباد؛ بهروز اسکوئی


5. Improvement in the Empirical Green's function Extraction using Root Mean Square Ratio Stacking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22059/jesphys.2020.281801.1007119

Mahsa Safarkhani؛ Taghi Shirzad


6. A semi-automatic 2-D linear inversion algorithm including depth weighting function for DC resistivity data: A case study on the archeological data sets of Pompeii

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22059/jesphys.2020.282486.1007124

رامین ورفی‌نژاد؛ بهروز اسکوئی


7. Investigating the linkage between precipitation and temperature changes in Iraq and greenhouse gas variability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

10.22059/jesphys.2020.288915.1007160

Jasim Al-Khalidi؛ Dher Bakr؛ Azhar Hadi؛ Meeran Omar


8. Application of Forward and Inverse Modelling To High-Resolution Gravity Data For Mineral Exploration

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.22059/jesphys.2020.296560.1007192

GIDEON LAYADE؛ HAZEEZ EDUNJOBI؛ VICTOR MAKINDE؛ SAHEED BADA


9. Measuring methods for cross-sections of tunnels using reflectorless total stations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.22059/jesphys.2020.289995.1007167

سعید فرزانه؛ sajad Zakeri


10. Investigation of the effect of outflow intrusion the Persian Gulf to the Oman Sea on the acoustic signal fluctuations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.22059/jesphys.2020.281401.1007118

نبی اله ضیایی؛ محمد اکبری نسب؛ مسعود صدری نسب


11. Verification of rainfall forecasts for the South Central climate region of Vietnam

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.22059/jesphys.2020.300651.1007208

Minh Nguyen؛ Thang Nguyen؛ Khiem Mai؛ Thang Vu


12. The evaluations of NEX-GDDP and Marksim downscaled datasets over Lali region, southwest Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.22059/jesphys.2020.295152.1007186

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی


13. A Combination of Monte-Carlo and Damped Least Square Inversion Method for Determining Radon Source in Geothermal Case

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

10.22059/jesphys.2020.291763.1007174

Nandi Haerudin Haerudin؛ Ida Bagus Suananda Yogi


14. تأثیر الگوهای دورپیوند بر بارش و خشک‌سالی حوضه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.292304.1007175

ایوب میرزایی حسنلو؛ هیراد عبقری؛ مهدی عرفانیان


15. تخمین شاخص شکنندگی با استفاده از وارون سازی پس از برانبارش داده های لرزه ای با مثالی از حوضه پرت واقع در استرالیای غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.295601.1007188

رامین نیک روز؛ مسعود سراج امانی؛ علی کدخدائی


16. Data fusion and machine learning algorithms for drought forecasting using satellite data

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.299445.1007199

مهدی آخوندزاده هنزائی؛ رامین مختاری


17. پیش‌نگری چشم‌انداز بلندمدت دمای آینده ایران مبتنی بر برونداد پروژه مقایسه مدل‌های جفت شده فاز ششم (CMIP6)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.304870.1007226

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


18. Automatic Satellite’s Streak detection in astronomical images based on intelligent methods

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.281849.1007120

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ منا کوثری


19. کاربرد صافی گابور دو بعدی در تحلیل داده های مغناطیس هوابرد منطقه خرم آباد و مغناطیس زمینی در منطقه کاشمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.292361.1007176

محسن اویسی موخر؛ احسان فولادی


20. آنالیز سری زمانی مشاهدات GPS جهت برآورد و مدلسازی حرکت پل مطالعه موردی: پل طبیعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.299519.1007200

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ کوثر نادری


21. بررسی تغییرات جرم کوتاه مدت اتمسفری و اثرات آن با استفاده از داده‌های هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.299685.1007203

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ عاطفه اکبرزاده


22. پیش‌بینی عددی چند رخداد مه تابشی و CBL با استفاده از مدل WRF برای اواخر دسامبر سال 2015 روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.299678.1007202

راضیه پهلوان؛ مجید آزادی؛ سحر تاج بخش؛ محمد مرادی؛ Mehdi Rahnama


23. 3D Gravity Cross-Correlation imaging for large scale data analysis: Application to the Crustal structure of Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.298815.1007197

ایمان احمدی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری


24. Ground Based Gravimetric for the Detection and Depth Mapping of Subsurface Geological Features of Ilesha, Southwest Nigeria

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.301010.1007209

GIDEON LAYADE؛ HAZEEZ EDUNJOBI؛ KEHINDE AJAYI


25. Spectral Analysis of High-Resolution Aeromagnetic Data for Geothermal Energy Reconnaissance across Sokoto Basin, Northwest, Nigeria

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.299866.1007205

TAUFIQ SULEIMAN


26. بررسی جابجایی عمودی حاصل از زمین‏لرزه 1398 ترکمانچای با استفاده از تداخل سنجی راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.295046.1007182

سعید نگهبان؛ حمید گنجائیان؛ شهلا سعیدی؛ افشان قاسمی


27. ارزیابی لرزه خیزی القایی در سد سلمان فارسی (قیر) ، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.284698.1007137

حمیده صحرائی؛ سیداحمد علوی؛ محسن احتشامی معین آبادی


28. اثر گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر نوع اصلی بر تاوه قطبی در دوره آماری 2019-1979

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

10.22059/jesphys.2020.305319.1007232

محمد مرادی