دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

Projected Effects of Climate Change on Urban Ozone Air Quality by Using Artificial Neural Network Approach, Case Study: Tehran Metropolitan Area, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.342978.1007432

احسان مصدق؛ ایمان بابائیان؛ خسرو اشرفی؛ مجید شفیع‌پور مطلق


Regression Models and Hybrid Intelligent Systems for Estimating Clear-Sky Downward Longwave Radiation in Equatorial Africa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.352877.1007484

Nsikan Obot


Sparse norm and Cross-gradient inversions of gravity and magnetic data sets utilizing open-source resources in Python Case study: Hematite ore body in Jalal Abad area (Iran)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.355404.1007502

وحید ابراهیم زاده اردستانی


Poro-acoustic impedance as a new seismic inversion attribute for reservoir characterization

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22059/jesphys.2023.356618.1007509

Saeed Aftab؛ Ahsan Leisi؛ نوید شاد منامن


Disparity of ground-based Total Solar eclipse polar plumes and AIA/SDO space mission EUV ray-like jets

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.357385.1007515

مهری حیدری؛ احسان توابی


Improving the accuracy of analytical downward continuation of terrestrial gravity anomalies

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358262.1007520

مهدی گلی


Lineament, Qualitative Interpretation and Depth Evaluation of Potential Field Signatures in the Abeokuta Region, Southwestern Nigeria

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358877.1007525

GIDEON LAYADE؛ HAZEEZ EDUNJOBI؛ KEHINDE AJAYI


A new approach for electromagnetic log prediction using electrical logs, south California

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.361204.1007534

Saeed Aftab؛ Ahsan Leisi؛ نوید شاد منامن؛ Rasoul Hamidzadeh Moghadam


Spatial Changes of Seasonal Reference Evapotranspiration in Iran Based on CMIP6 Models

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.364373.1007556

Kobra Soltani؛ Jafar Masoompour Samakosh؛ Firouz Mojarrad؛ Sahar Hadi Pour؛ Abdollah Jalilian


تعیین مناسب‌ترین روش زمین آماری به‌منظور پایش خشکسالی بر مبنای شاخص‌های مختلف خشکسالی و کاربرد آن در دشت نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.351663.1007475

مه سیما صداقت نژاد؛ ابوالفضل مساعدی؛ بیژن قهرمان؛ عالیه سعادت پور


ارزیابی عملکرد بانک داده‌های بازتحلیل ERA5 و MERRA2 درتخمین میزان عمق برف در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358474.1007521

فائزه سادات مجیدی کرهرودی؛ مریم قرایلو؛ سیده سمانه ثابت قدم


یادداشت تحقیقاتی

تحلیل آسیب پرتویی در طراحی سیستمی یک ماهواره در مدارGTO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.356821.1007513

رضا امجدی فرد؛ مسعود خوش سیما


مقاله پژوهشی

تحلیل تأثیر رخداد هم‌زمان برخی شاخص های دورپیوندی نیمکره شمالی بر دمای زمستانه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.352360.1007482

وحید خجسته غلامی؛ برومند صلاحی؛ غلامحسن محمدی


بررسی کارایی مدل ‏WRF-Chem‏ در شبیه‌سازی میدان باد در توفان گردوغبار آوریل ‏‏2022 در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358907.1007526

الهام مبارک حسن؛ مهناز کریم خانی؛ فائزه نوری


پیش‌بینی چندسالانه بارش و دمای ایران و کشورهای همسابه در دوره 2026-2022 با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی دهه‌ای DCPP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.356693.1007510

ایمان باباییان؛ زهره جوانشیری؛ راهله مدیریان؛ لیلی خزانه داری؛ یاشار فلامرزی؛ شراره ملبوسی؛ مریم کریمیان؛ مرتضی پاکدامن؛ منصوره کوهی


مقایسه مدل های تاخیر تروپوسفری با مقادیر زمین مبنای GPS ZTD در جو ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.353897.1007493

علی سام خانیانی؛ روح الله نائیجیان


شناسایی حداکثر ضخامت لایه گردوخاک بر مبنای مشاهدات ماهواره CALIPSO مطالعه موردی: استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.351868.1007477

فاطمه فلاح زاده؛ علیرضا محمودیان؛ مرضیه دادی زاده


بررسی تأثیر زمین‌لرزه بر سازه‌های انسان‌ساز در مجاورت خطوط ساحلی (مطالعه موردی، زمین‌لرزه 11 تیر 1401، سایه‌خوش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.353910.1007494

مریم راه‌بانی؛ دانیال قادری؛ رحیمه شمسایی؛ زرافشان سالاری؛ علیرضا راضی


تصحیح بوگه و توپوگرافی در یک مرحله از طریق مدلسازی پیشرو با استفاده از منابع متن باز در پایتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.356457.1007507

وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ منصوره خالقی یله گنبدی