تعداد مقالات: 849
101. استخراج اتوماتیک ردّ ماهواره در تصاویر رقومی نجومی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 473-487

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ منا کوثری


102. امکان سنجی طراحی دستگاه لرزه‌نگار با به‌کارگیری توری براگ فیبر نوری و فلز ارتجاعی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 487-498

فائزه خواجه گوکی؛ مجید تراز؛ مجید نعمتی؛ علیرضا بهرام پور


104. شبیه‌سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت دوم: شبیه‌سازی انتشار و بالاروی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 509-521

امین رشیدی؛ ظاهر حسین شمالی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه


108. تاثیر عوامل همدیدی بر نوسانات روزانه ازن کلی پایگاه اصفهان

دوره 28، شماره 1، بهار 1381

علی اکبر سبزی پرور؛ مسعود لبافی میر قوامی


109. به کارگیری امواج پایین رونده در لرزه نگاری درون چاهی برای تضعیف بازتاب های تکراری

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381

همایون گرامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ حسن معصوم زاده


110. مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر)

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

کامران لارى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ مهدى شفیعى فر


112. بررسی پدیده تقویت دامنه امواج لرزه ای در آبرفت

دوره 27، شماره 2، تابستان 1380

محمد علی ریاحی؛ علیرضا مهدوی ز فرقندی


114. زلزله 29 آبانماه سال 1368 گلباف کرمان و پسلرزه های آن

دوره 24، شماره 1، بهار 1377

جلیل الدین فاطمی؛ بهرام عکاشه؛ سلیمان سلطانیان؛ گودرز حمیدی


115. رفتار و حرکت یک کم فشار بریده

دوره 26، شماره 1، بهار 1379

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ سحر تاج بخش


117. شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی

دوره 27، شماره 1، بهار 1380

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ آرمین دهقان


119. قطع بهینة تجزیه مقادیر تکین در حل مسئله‌های معکوس خطی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

علی غلامی؛ عبدالرحیم جواهریان


120. تعیین پارامترهای هشدار سریع زلزله و برای جنوب ایران (تنگه هرمز)

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

عطیه اسحاقی؛ محمدرضا قیطانچی؛ مهدی زارع


122. ویژگی‌های زمین‌شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

اصغر آزادی؛ غلام جوان دولویی؛ ناصر حافظی مقدس؛ خالد حسامی آذر