تعداد مقالات: 830
101. هنگ‌لرزه‌ها، آغاز بررسی پیشینه در ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-29

محمدرضا قاسمی


103. تعیین ساختار سرعتی پوسته جنوب شرق ایران براساس نوفه محیطی لرزه‌نگاشت‌‌های باندپهن

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-30

رامین موقری؛ غلام جوان دولوئی؛ مژگان نوروزی؛ احمد سدیدخوی


104. Comparison of derivative-based methods by normalized standard deviation approach for edge detection of gravity anomalies

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 13-21

M Abedi؛ A Afshar؛ V Ardestani, E؛ GH Norouzi


105. پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه در ایران و برآورد مقادیر بیشینه شتاب برای مراکز استان‌ها

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-38

سید حسن موسوی بفروئی؛ نوربخش میرزائی؛ الهام شعبانی؛ مرتضی اسکندری قادی


106. ترکیب و واترکیب در برداشت و پردازش داده‌های لرزه‌ای

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-191

هومن کریمی؛ علی غلامی


107. برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 13-24

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور


110. تعیین میدان لغزش گسل‌های امتداد لغز به کمک روش‌های حل وارون

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 233-245

سیدرضا میراشرفی؛ ناصر خاجی


111. Moment tensor and stress inversion for an active fault system in west part of Lut-Block, Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 13-22

Nina Ataei؛ Mahdi Rezapour


112. امکان سنجی طراحی دستگاه لرزه‌نگار با به‌کارگیری توری براگ فیبر نوری و فلز ارتجاعی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 487-498

فائزه خواجه گوکی؛ مجید تراز؛ مجید نعمتی؛ علیرضا بهرام پور


113. Dynamics and Thermodynamics Analysis of Tropical Cyclone Haiyan

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-26

نفیسه پگاه فر؛ پروین غفاریان


114. برآورد رابطه بزرگای زمین‌لرزه با استفاده از مدت دوام امواج کدا در پهنه زاگرس و جنوب‌غربی ایران مرکزی

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-22

حبیب رحیمی؛ سمانه اسدی؛ مهدی رضاپور؛ روح اله امیری فر


116. استخراج اتوماتیک ردّ ماهواره در تصاویر رقومی نجومی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 473-487

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ منا کوثری


117. Analysis of Low-Frequency Passive Seismic Attributes in Maroun Oil Field, Iran

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 11-26

Mostafa Ebrahimi؛ Ali Moradi؛ Hamid Seidin


121. شبیه‌سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت دوم: شبیه‌سازی انتشار و بالاروی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 509-521

امین رشیدی؛ ظاهر حسین شمالی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه


122. مدل‌سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-30

جواد شریفی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مرضیه میرزاخانیان


123. Center of Mass Estimation of Simple Shaped Magnetic Bodies Using Eigenvectors of Computed Magnetic Gradient Tensor

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-25

kurosh Karimi؛ Farzad Shirzaditabar؛ Arash Amirian؛ Ali Mansoobi