نویسنده = محمدکاظم حفیظی
توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی و پلاریزاسیون القائی جهت تعیین مرز سنگ بستر و رولایه؛ مطالعه موردی سدخاکی شهدای ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22059/jesphys.2022.335814.1007393

رضا قناتی؛ مرتضی عزیزلو؛ محمدکاظم حفیظی


Application of 2D inversion of magnetotelluric in exploration of hydrocarbon in south west of Iran

دوره 41، شماره 4، دی 1394، صفحه 77-88

10.22059/jesphys.2015.57224

Mohammad Ali Shahrabi؛ Mohammad Kazem Hafizi؛ Hosein Hashemi؛ Pejman Shahsavari


بررسی اثر تغییر پارامترهای الگوریتم‌های متفاوت پردازشی در تفسیر داده‌های GPR

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 131-143

10.22059/jesphys.2013.30211

ساناز اسمعیلی؛ محمدکاظم حفیظی؛ سیدسجاد جزائری جونقانی


بررسی درز و شکاف‌های آبدار به روش VLF و مقاومت ویژه در مسیر خیابان

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1

محمدکاظم حفیظی؛ محمدیاسر رادان


برآورد ضریب آبگذری از داده‌های مقاومت ویژة الکتریکی در دشت تهران

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 13-21

محمدکاظم حفیظی؛ فاطمه زهرا پاشاخانلو


تعیین پریود غالب خاک با مایکروترمورها در شمال غرب تهران

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 15-26

10.22059/jesphys.2006.80034

محمدکاظم حفیظی؛ الیاس نادری