کلیدواژه‌ها = Gravity
تعیین ضخامت کشسان سنگ‌کره در رشته‌کوه زاگرس با استفاده از تابع ادمیتنس

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 59-75

10.22059/jesphys.2021.309605.1007243

سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


Application of Forward and Inverse Modelling to High-Resolution Gravity Data for Mineral Exploration

دوره 46، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 117-129

10.22059/jesphys.2020.296560.1007192

Gideon O, Layade؛ Hazeez O. Edunjobi؛ Victor Makinde؛ B. Saheed Bada


Ground Based Gravimetric for the Detection and Depth Mapping of Subsurface Geological Features of Ilesha, Southwest Nigeria

دوره 46، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 159-171

10.22059/jesphys.2020.301010.1007209

Gideon O. Layade؛ Hazeez O. Edunjobi؛ Kehinde D. Ajayi؛ D. P. Olujimi


بررسی کانی‌شناسی و ژئوفیزیک معدن سرب و روی منطقۀ مرجان‌آباد منجیل

دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 461-472

10.22059/jesphys.2017.60283

معصومه فرزانه؛ سید رضا مهرنیا؛ تقی نبئی


A method for 2-dimensional inversion of gravity data

دوره 40، شماره 3، آبان 1393، صفحه 23-33

10.22059/jesphys.2014.51596

S Vatankhah؛ V Ardestani, E.؛ M Ashtari Jafari


تأثیر روش‌های گوناگون مشتق‌گیری عددی در بازیابی میدان جاذبه به روش انتگرال انرژی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 89-103

10.22059/jesphys.2013.30208

مهروز خادمی؛ مهدی نجفی علمداری؛ محمدعلی شریفی


وارون‌سازی سه‌بُعدی گرانی با استفاده از قیود حداقل فاصله، همواری و فشردگی

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 101-113

سعید وطن‌خواه؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمد اشتری جعفری


تخمین عمق بی هنجاریهای گرانی با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390

علیرضا حاجیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ کار لوکاس


تعیین هندسه سنگ‌بستر با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی دوبعدی داده‌های گرانی‌سنجی

دوره 34، شماره 3، آبان 1387

سیدهانی متولی‌عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


روش اویلر دوبعدی با استفاده از DST داده‌های گرانی

دوره 33، شماره 3، آبان 1386، صفحه 1-1

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


محدودیت‌های روش سیگنال تحلیلی در تعیین عرض بی‌هنجاری‌های گرانی

دوره 33، شماره 2، تیر 1386

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سیدهانی متولّی عنبران


برآورد عمق ناهنجاری‌های گرانی به کمک معادلة همگن اویلر

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 71-81

فرشاد سلاجقه؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی