کلیدواژه‌ها = Ionosphere
تعداد مقالات: 16
1. MLP, Recurrent, Convolutional and LSTM Neural Networks detect Seismo-TEC anomalies potentially related to the Iran Sarpol-e Zahab (Mw=7.3) earthquake of 12 November 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22059/jesphys.2021.326054.1007332

Mehdi Akhoondzadeh؛ Benyamin Hosseiny؛ Nafise Ghasemian


7. First mesospheric in-situ measurement in Iran using sounding rockets and plasma impedance probe (PIP)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 237-244

10.22059/jesphys.2019.269440.1007063

Alireza Mahoudian؛ Swadesh Patra؛ Fatemeh Sadeghi Kia؛ Peyman Aliparast


12. تحلیل مقایسه‌‌ای پراسنج یون‌سپهری VTEC و پراسنج هواشناختی بارش در اصفهان و شیراز

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 439-448

10.22059/jesphys.2016.55681

صدیقه امیدی؛ محمدحسین معماریان؛ سعید فرزانه


14. بررسی پاسخ مغناطیس‌سپهر به تغییر پارامترهای باد خورشیدی با شبیه‌سازی مگنتوهیدرودینامیک

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

براتعلی فیض آبادی؛ محمود میرزایی؛ ناصر حسین‌زاده گویا