تعداد مقالات: 830
26. بررسی لرزه‌خیزی گسله آستانه در البرز شرقی

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-16

مجید نعمتی؛ دنیس هتسفلد؛ محمدرضا قیطانچی؛ احمد سدیدخوی؛ نوربخش میرزائی؛ علی مرادی


27. ناحیه‌بندی سواحل جنوبی دریای خزر براساس شواهد مورفودینامیک رسوبی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-15

همایون خوشروان؛ سمیه روحانی‌زاده؛ جواد ملک؛ قاسم نژادقلی


28. تعیین بی‌هنجاری‌‌ هوای آزاد درسطح دریای عمان براساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی‌‌ ماهواره‌‌ای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-16

عبدالرحیم عسکری؛ وحید ابراهیم‌‌زاده اردستانی؛ علیرضا آزموده اردلان


30. نشانگر لرزه‌ای تک بسامدی در حوزة زمان- بسامد

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

احسان ذبیحی نائینی؛ حمیدرضا سیاهکوهی


31. تعیین هندسه سنگ‌بستر با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی دوبعدی داده‌های گرانی‌سنجی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

سیدهانی متولی‌عنبران؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


33. استفاده از لومینسانس برانگیخته با نور به‌منظور تعیین نرخ‌لغزش بخشی از گسل Har-Us-Nuur

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-14

سمیرا عامری؛ مرتضی فتاحی؛ حمیده امینی؛ ادوین نیسن؛ ریچارد واکر


34. تغییرات عمق موهو در زیر زاگرس مرکزی (منطقه شیراز) با استفاده از امواج تبدیل‌یافته Ps

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-13

نرگس افسری؛ فتانه تقی‌زاده فرهمند؛ محمدرضا قیطانچی؛ اعظم سلیمانی


35. بررسی‏ لرزه‏زمین‌ساخت و لرزه‏خیزی منطقه اصفهان

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-22

سیدهادی دهقان منشادی؛ نوربخش میرزائی؛ مرتضی اسکندری قادی


36. بهبود مدل سرعتی لرستان با روش توموگرافی زمان سیر تلفیقی

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12

نعیمه السادات مقدسی؛ حسین هاشمی؛ محمدرضا قیطانچی


38. تعیین رابطه بزرگی محلی برای شمال غرب ایران با استفاده از شتاب‌نگاشت‌‌ها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-14

محبوبه شریفی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ ظاهرحسین شمالی


40. توموگرافی سه‌بُعدی منطقه‌‌های اصفهان و شهرکرد با استفاده از زمین‌لرزه‌‌های محلی

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-14

کورش امامی؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمد‌رضا قیطانچی


42. New seismic imaging of some tectonic zones in the Iranian Plateau

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-12

E Mohammadi؛ M Rezapour؛ F Sodoudi؛ A Sadidkhouy


44. بررسی ماهیت بیشینه نسبت طیفی H/V ریزلرزه‌‌ها در جنوب شهر تهران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

مهرداد فتوحی مهر؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس


45. تعیین مدل سرعتی برای ناحیۀ بوشهر و تحلیل زمین‌لرزۀ Mw 6.3، 2013 کاکی بوشهر

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 351-361

مهرداد انصاری پور؛ مهدی رضاپور


47. توموگرافی دو بعدی سرعت گروه امواج ریلی در پهنه شمال‌غربی فلات ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 221-232

حبیب رحیمی؛ هوشمند زندی


50. Optimizing design of 3D seismic acquisition by CRS trace interpolation

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

Mehrdad ُSoleimani؛ Amin Roshandel Kahoo