تعداد مقالات: 849
27. Thickness of Crust in the West of Iran Obtained from Modeling of Ps Converted Waves

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-13

Mohadeseh Sadat Khatami؛ Fataneh Taghizadeh-Farahmand؛ Narges Afsari


28. بررسی جای‌گیری و جهت حرکت توده گرانیت گلپایگان با استفاده از روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

سوده میرزایی حاجی باغلو؛ حبیب علیمحمدیان؛ محسن اویسی موخر


32. توموگرافی دو بعدی سرعت گروه امواج ریلی در پهنه شمال‌غربی فلات ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 221-232

حبیب رحیمی؛ هوشمند زندی


33. برآورد مدل ارتفاعی البرز شمالی با استفاده از زیرساخت گسلی منطقه

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 229-244

چیستا پناهی وقار؛ بهزاد وثوقی؛ سعید حاجی آقاجانی


34. بررسی پیچیدگی توزیع زمانی لرزه‌خیزی در گستره زاگرس با استفاده از آنالیز فرکتالی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 247-267

ساهره گلریز؛ امیرپیروز کلاهی‌آذر


35. استخراج خودکار مشاهدات اپتیکی جهت تعیین مدار اولیه ماهواره‌ها

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 265-280

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ مونا کوثری؛ مهدی مدیری


36. تعیین مدل سرعتی برای ناحیۀ بوشهر و تحلیل زمین‌لرزۀ Mw 6.3، 2013 کاکی بوشهر

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 351-361

مهرداد انصاری پور؛ مهدی رضاپور


37. بررسی کانی‌شناسی و ژئوفیزیک معدن سرب و روی منطقۀ مرجان‌آباد منجیل

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 461-472

معصومه فرزانه؛ سید رضا مهرنیا؛ تقی نبئی


39. تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 16 فروردین 1396 دوقلعه فریمان بر اساس داده‌های یک شبکه لرزه‌نگاری محلی موقت

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 487-505

حمید خسروی؛ غلام جوان دلوئی؛ محمد تاتار؛ مهدیه سفری


40. شبیه‌سازی تولید، انتشار و بالاروی سونامی در منطقه مکران غربی، قسمت اول: شبیه‌سازی تولید

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 495-508

امین رشیدی؛ ظاهر حسین شمالی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه


43. مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1382

محمدعلى ریاحى؛ فرهاد عبدالهى


47. روابط تضعیف شدت زمین لرزه در ایران

دوره 30، شماره 1، بهار 1383

علی سیاهکالی مرادی؛ نوربخش میرزایی؛ مهدی رضاپور


49. کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1379

مهدی پورقاسمی ساغند؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدفاروق حسینی