تعداد مقالات: 830
76. شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی

دوره 27، شماره 1، بهار 1380

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ آرمین دهقان


78. قطع بهینة تجزیه مقادیر تکین در حل مسئله‌های معکوس خطی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

علی غلامی؛ عبدالرحیم جواهریان


79. تجزیه و تحلیل حساسیت داده‌های جاذبی برای ماهوارة گرانی‌سنجی GRACE-1

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

علیرضا آزموده اردلان؛ حسن هاشمی فراهانی


80. بررسی نقش رشته‌کوه البرز در تقویت سامانه‌های همدیدی

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

امید علیزاده؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی


81. تعیین پارامترهای هشدار سریع زلزله و برای جنوب ایران (تنگه هرمز)

دوره 35، شماره 2، تابستان 1388

عطیه اسحاقی؛ محمدرضا قیطانچی؛ مهدی زارع


83. ویژگی‌های زمین‌شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

اصغر آزادی؛ غلام جوان دولویی؛ ناصر حافظی مقدس؛ خالد حسامی آذر


88. بررسی کارایی خصوصیات مغناطیسی خاک در تفکیک منابع تولید رسوب

دوره 37، شماره 1، بهار 1390

اصغر کوهپیما؛ سادات فیض‌نیا؛ حسن احمدی؛ محمد معظمی


89. راندگی پنهان چسکین و اثر احتمالی آن بر هزارة گمشده (دشت قزوین)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 17-31

رضا صحبتی؛ مرتضی فتاحی؛ حسن فاضلی نشلی؛ مارک کوئیگلی؛ آرمین اشمیت؛ قاسم عزیزی؛ مهران مقصودی


92. بررسی‌های مگنتوتلوریک و رادیومگنتوتلوریک، مثالی از جزیره میدسومار سوئد

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 13-21

بهروز اسکویی؛ آیدا هوشیاری‌فر


93. مروری بر پردازش داده‌های مگنتوتلوریک

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

بهروز اسکویی؛ احمدعلی بهروزمند


94. مروری بر نظریه روش‌های اکتشافی الکترومغناطیسی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

بهروز اسکویی؛ داوود مقدس


95. طراحی و ساخت فرستنده و گیرندة رقمی (دیجیتال) داده‌های ژئوالکتریک و کاربرد آن در کاهش اثر نوفه

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

غلام جوان دولویی؛ اصغر آزادی؛ نصرالله کمالیان


97. تغییرات عمق موهو و نسبت VP/VS در گستره اصفهان با استفاده از تحلیل تابع انتقال گیرنده

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 15-24

احمد سدیدخوی؛ زهرا علیخانی؛ فروغ صدودی


99. استفاده از رخشانی نوری پس از فروسرخ، به‌منظور اندازه‌گیری نرخ لغزش گسل گوک

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 13-28

مرتضی فتاحی؛ نسرین کریمی موید؛ ریچارد واکر؛ مرتضی طالبیان


100. بررسی اثر آبرفت‌های عمیق بر پاسخ لرزه‌ای یک‌بُعدی در شهر قم

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 15-31

عبداله سهرابی‌بیدار؛ لیلا جاسم‌پور