تعداد مقالات: 849
77. تغییرات عمق موهو و نسبت VP/VS در گستره اصفهان با استفاده از تحلیل تابع انتقال گیرنده

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 15-24

احمد سدیدخوی؛ زهرا علیخانی؛ فروغ صدودی


78. بررسی اثر آبرفت‌های عمیق بر پاسخ لرزه‌ای یک‌بُعدی در شهر قم

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 15-31

عبداله سهرابی‌بیدار؛ لیلا جاسم‌پور


80. پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه در ایران و برآورد مقادیر بیشینه شتاب برای مراکز استان‌ها

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-38

سید حسن موسوی بفروئی؛ نوربخش میرزائی؛ الهام شعبانی؛ مرتضی اسکندری قادی


82. برآورد رابطه بزرگای زمین‌لرزه با استفاده از مدت دوام امواج کدا در پهنه زاگرس و جنوب‌غربی ایران مرکزی

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-22

حبیب رحیمی؛ سمانه اسدی؛ مهدی رضاپور؛ روح اله امیری فر


83. Center of Mass Estimation of Simple Shaped Magnetic Bodies Using Eigenvectors of Computed Magnetic Gradient Tensor

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-25

kurosh Karimi؛ Farzad Shirzaditabar؛ Arash Amirian؛ Ali Mansoobi


84. راندگی پنهان چسکین و اثر احتمالی آن بر هزارة گمشده (دشت قزوین)

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 17-31

رضا صحبتی؛ مرتضی فتاحی؛ حسن فاضلی نشلی؛ مارک کوئیگلی؛ آرمین اشمیت؛ قاسم عزیزی؛ مهران مقصودی


87. هنگ‌لرزه‌ها، آغاز بررسی پیشینه در ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-29

محمدرضا قاسمی


88. تعیین ساختار سرعتی پوسته جنوب شرق ایران براساس نوفه محیطی لرزه‌نگاشت‌‌های باندپهن

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-30

رامین موقری؛ غلام جوان دولوئی؛ مژگان نوروزی؛ احمد سدیدخوی


89. مدل‌سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-30

جواد شریفی؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری‌پور؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مرضیه میرزاخانیان


94. ترکیب و واترکیب در برداشت و پردازش داده‌های لرزه‌ای

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-191

هومن کریمی؛ علی غلامی


95. تعیین میدان لغزش گسل‌های امتداد لغز به کمک روش‌های حل وارون

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 233-245

سیدرضا میراشرفی؛ ناصر خاجی


100. استخراج اتوماتیک ردّ ماهواره در تصاویر رقومی نجومی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 473-487

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ منا کوثری