نویسنده = ������������������������� ������������������ ��������
تفسیر داده‌های گرانی با استفاده از الگوریتم مشتق چهارم افقی و منحنی–s

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 73-82

10.22059/jesphys.2013.35981

فائزه بهرامی؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


تفسیر بی‌هنجاری‌های گرانی توده‌‌های کم‌عمق با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال‌شده

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 107-121

10.22059/jesphys.2012.28437

میثم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی


وارون‌سازی خطی داده‌های گرانی با استفاده از کمینه مقدار ممان اینرسی

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 13-26

10.22059/jesphys.2012.24313

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ علی نجاتی کلاته


وارون‌سازی سه‌بُعدی گرانی با استفاده از قیود حداقل فاصله، همواری و فشردگی

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 101-113

سعید وطن‌خواه؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمد اشتری جعفری


تخمین عمق بی هنجاریهای گرانی با استفاده از شبکه های عصبی هاپفیلد

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390

علیرضا حاجیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ کار لوکاس


اکتشاف قنات‌های زیرزمینی مدفون از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی و با استفاده از داده‌های میکروگرانی‌سنجی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 9-15

10.22059/jesphys.2009.79977

علیرضا حاجیان؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ کارو لوکس؛ سیدمرتضی سقائیان‌نژاد


برآورد عمق ناهنجاری‌های گرانی به کمک معادلة همگن اویلر

دوره 32، شماره 2، مرداد 1385، صفحه 71-81

فرشاد سلاجقه؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


تعیین ژئوئید ایران با انتگرال استوکس درجة بالا

دوره 32، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 1-5

10.22059/jesphys.2006.80070

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


FFT یک‌بعدی انتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئوئید

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 9-13

10.22059/jesphys.2005.80002

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی