موضوعات = ژئودزی
تعداد مقالات: 32
26. برآورد مدل ارتفاعی البرز شمالی با استفاده از زیرساخت گسلی منطقه

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 229-244

10.22059/jesphys.2017.61706

چیستا پناهی وقار؛ بهزاد وثوقی؛ سعید حاجی آقاجانی


30. تعیین مدار هیبریدی آنی ماهواره‌های ارتفاع پایین با مشاهدات ماهواره به ماهواره

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 413-424

10.22059/jesphys.2015.52818

محمد علی شریفی؛ مسعود عباس هادی؛ محمد رضا سیف؛ تقی شجاعی