موضوعات = ژئوالکتریک
تعداد مقالات: 3
1. A semi-automatic 2-D linear inversion algorithm including depth weighting function for DC resistivity data: A case study on the archeological data sets of Pompeii

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

رامین ورفی‌نژاد؛ بهروز اسکوئی