موضوعات = هواشناسی
میانگین بلند مدت سپیدایی سطح زمین بر روی ایران در دوره 2001-2021 با داده‌های مودیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.356816.1007512

امیدرضا کفایت مطلق؛ محمد دارند


بررسی کارایی مدل ‏WRF-Chem‏ در شبیه‌سازی میدان باد در توفان گردوغبار آوریل ‏‏2022 در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.358907.1007526

الهام مبارک حسن؛ مهناز کریم خانی؛ فائزه نوری


بررسی کارایی روش‌های تصحیح اریبی در بهبود برونداد مستقیم دمای مدل‌های CMIP بر روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.363498.1007547

دینا یزدانی؛ آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


تصحیح خطای پیش بینی های کوتاه مدت دمای کمینه و بیشینه مدل WRF با استفاده از ماشین تعقیب کننده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.363736.1007552

مجتبی شکوهی؛ مهدی مصری زاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


بررسی هواویزها و آستانه های آن در غرب آسیا و ارتباط آن با پوشش گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.364171.1007554

شلیر کاتورانی؛ محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


امکان‌سنجی پیش‌بینی توفان‌های شدید با سازوکار فروپُکشی (هبوب) در محدوده شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22059/jesphys.2024.365582.1007561

رسول میرزائی شیری؛ سامان مرتضی پور؛ سرمد قادر؛ منظر سیاه تیری؛ علی نصیری؛ اسماعیل سلیمی


اثر تغییرات گردش‌های جوی عرض‌های میانی بر موقعیت ناوه مدیترانه و رخداد بارش های فوق سنگین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.367094.1007571

نبی میرزایی؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد دارند؛ محمد حسین ناصرزاده


اقلیم‌شناختی مسیرهای توفان فراحاره‌ای نیمکره شمالی و مناطق اصلی ورودی آنها به شمالگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22059/jesphys.2024.372681.1007593

سید مرتضی موسوی زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ امید علیزاده چوبری


پیش‌بینی چندسالانه بارش و دمای ایران و کشورهای همسایه در دوره 2026-2022 با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی دهه‌ای DCPP

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 199-215

10.22059/jesphys.2023.356693.1007510

ایمان بابائیان؛ زهره جوانشیری؛ راهله مدیریان؛ لیلی خزانه داری؛ یاشار فلامرزی؛ شراره ملبوسی؛ مریم کریمیان؛ مرتضی پاکدامن؛ منصوره کوهی


ارزیابی عملکرد بانک داده‌های بازتحلیل ERA5 و MERRA2 در تخمین میزان عمق برف در شمال غرب ایران

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 251-263

10.22059/jesphys.2023.358474.1007521

فائزه سادات مجیدی کرهرودی؛ مریم قرایلو؛ سیده سمانه ثابت قدم


Spatial Changes of Seasonal Reference Evapotranspiration in Iran Based on CMIP6 Models

دوره 49، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 175-192

10.22059/jesphys.2023.364373.1007556

Kobra Soltani؛ Jafar Masoompour Samakosh؛ Firouz Mojarrad؛ Sahar Hadi Pour؛ Abdollah Jalilian


Detection and Attribution of Precipitation Extremes to Human Influence in Iran

دوره 49، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 193-210

10.22059/jesphys.2024.364541.1007559

Masoud Shirazi؛ Banafsheh Zahraie؛ Mohsen Nasseri


روندیابی بارش در ایران بر اساس داده‌‌های MERRA2

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 669-683

10.22059/jesphys.2023.350125.1007465

علی درخشنده؛ اسداله خورانی؛ مریم رضازاده


تحلیل فصلی تنش گرمایی و روند آن در ایران با استفاده از داده‌های ERA5

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 685-698

10.22059/jesphys.2023.350315.1007466

الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی


پیش‌بینی فرین‌های بارشی ایران در آینده نزدیک (2028-2021) با استفاده از پروژه پیش‌بینی اقلیمی دهه‌ای (CMIP6-DCPP)

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 707-725

10.22059/jesphys.2023.351678.1007474

نرگس اسدی رحیم‌ بیگی؛ آذر زرین؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


چشم‌انداز بارش ایران در قرن 21 با به‌کارگیری مقیاس‌کاهی آماری برونداد مدل‌های منتخبCMIP6 توسط نرم‌افزار CMHyd

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 431-449

10.22059/jesphys.2023.332410.1007436

ایمان بابائیان؛ راهله مدیریان؛ لیلی خزانه‌داری؛ مریم کریمیان؛ سعیده کوزه‌گران؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ شراره ملبوسی


ترازمندی تابش‎ خورشیدی در سطح زمین در ایران

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 503-516

10.22059/jesphys.2023.348599.1007457

سیدابوالفضل مسعودیان


تغییرات زمانی و مکانی گردوخاک در استان گلستان با استفاده از عمق نوری هواویزها و تأثیرپذیری این استان از بیابان‌های ترکمنستان

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 517-540

10.22059/jesphys.2023.349946.1007462

سکینه خان‌سالاری؛ عثمان مجیدی داشلی برون؛ مریم نیکزادفر؛ عبدالجبار ملاعرازی