کلیدواژه‌ها = Iran
میانگین بلند مدت سپیدایی سطح زمین بر روی ایران در دوره 2001-2021 با داده‌های مودیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.356816.1007512

امیدرضا کفایت مطلق؛ محمد دارند


بررسی کارایی روش‌های تصحیح اریبی در بهبود برونداد مستقیم دمای مدل‌های CMIP بر روی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.363498.1007547

دینا یزدانی؛ آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


اثر تغییرات گردش‌های جوی عرض‌های میانی بر موقعیت ناوه مدیترانه و رخداد بارش های فوق سنگین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22059/jesphys.2024.367094.1007571

نبی میرزایی؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد دارند؛ محمد حسین ناصرزاده


پیش‌بینی چندسالانه بارش و دمای ایران و کشورهای همسایه در دوره 2026-2022 با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی دهه‌ای DCPP

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 199-215

10.22059/jesphys.2023.356693.1007510

ایمان بابائیان؛ زهره جوانشیری؛ راهله مدیریان؛ لیلی خزانه داری؛ یاشار فلامرزی؛ شراره ملبوسی؛ مریم کریمیان؛ مرتضی پاکدامن؛ منصوره کوهی


Analysis of GRACE Range-Rate Time Series during Strong Earthquakes: A Case Study in Iran

دوره 49، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 83-92

10.22059/jesphys.2024.362018.1007540

Amir Reza Moradi؛ Seyed Reza Ghaffari Razin؛ Morteza Moradian


Spatial Changes of Seasonal Reference Evapotranspiration in Iran Based on CMIP6 Models

دوره 49، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 175-192

10.22059/jesphys.2023.364373.1007556

Kobra Soltani؛ Jafar Masoompour Samakosh؛ Firouz Mojarrad؛ Sahar Hadi Pour؛ Abdollah Jalilian


Detection and Attribution of Precipitation Extremes to Human Influence in Iran

دوره 49، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 193-210

10.22059/jesphys.2024.364541.1007559

Masoud Shirazi؛ Banafsheh Zahraie؛ Mohsen Nasseri


روندیابی بارش در ایران بر اساس داده‌‌های MERRA2

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 669-683

10.22059/jesphys.2023.350125.1007465

علی درخشنده؛ اسداله خورانی؛ مریم رضازاده


چشم‌انداز بارش ایران در قرن 21 با به‌کارگیری مقیاس‌کاهی آماری برونداد مدل‌های منتخبCMIP6 توسط نرم‌افزار CMHyd

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 431-449

10.22059/jesphys.2023.332410.1007436

ایمان بابائیان؛ راهله مدیریان؛ لیلی خزانه‌داری؛ مریم کریمیان؛ سعیده کوزه‌گران؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ شراره ملبوسی


ترازمندی تابش‎ خورشیدی در سطح زمین در ایران

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 503-516

10.22059/jesphys.2023.348599.1007457

سیدابوالفضل مسعودیان


تحلیل الگوی رفتاری پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها با هدف پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگ در ایران

دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 325-345

10.22059/jesphys.2022.333795.1007382

علی ساکت؛ سیدمحمود فاطمی عقدا؛ حسین صادقی؛ احمد فهیمی‌فر


بررسی تأثیر سیگنال NAO بر بارش‌های ایران با رهیافت تحلیل شبکه درماه‌های نوامبر تا آوریل 1979-2016

دوره 46، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 313-329

10.22059/jesphys.2020.287408.1007152

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران‌نژاد


Thickness of Crust in the West of Iran Obtained from Modeling of Ps Converted Waves

دوره 45، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-13

10.22059/jesphys.2018.249340.1006962

Mohadeseh Sadat Khatami؛ Fataneh Taghizadeh-Farahmand؛ Narges Afsari