تعداد مقالات: 830
152. به‌کارگیری نگار تشدید مغناطیسی هسته‌ای و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تراوایی یکی از مخازن نفت سنگین در جنوب ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-45

مریم روستایی؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ مهدی تدینی؛ سیاوش ترابی


153. تعیین طیف‌های طراحی افقی و قائم برای ساختگاه‌های سنگی براساس داده‌های شتاب‌نگاری ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 37-50

سید حسن موسوی بفروئی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ نوربخش میرزائی


154. پراکندگی امواج لرزه‌ای در محیط‌های همگن سه‌بُعدی با استفاده از روش اجزای مرزی در حوزة زمان

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 23-40

عبداله سهرابی‌بیدار؛ محسن کمالیان؛ محمد کاظم جعفری


155. تحلیل تنش دیرین در رسوب‌های افقی پلیوسن-کواترنری شمال باختر زنجان

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

محسن الیاسی؛ محمد محجل؛ فاطمه مصباحی


157. تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در حوزه ردلرزه شعاعی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

مجید باقری؛ محمدعلی ریاحی


158. پهنه‌بندی زمین‌لرزه‌ای گستره تهران و نواحی مجاور با استفاده از مجموعه‌های فازی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 29-44

الهام بوستان؛ نوربخش میرزائی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علی شفیعی


159. بررسی ساختار سرعتی پوسته در زیر شبکه لرزه‌نگاری قوچان با استفاده از برگردان زمان سیر امواج زمین‌لرزه‌‌های محلی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-37

مصطفی جوان‌مهری؛ اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمدرضا قیطانچی؛ سید محمود اظهری


161. بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده‌‌‌‌های لرزه‌‌ای در میدان نفتی شادگان

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-29

ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز؛ اصغر نادری؛ مصطفی حیدری؛ سجاد اسماعیل پور


165. تصحیح استاتیک با استفاده از تشخیص کانال کور

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-43

سیدحسین سیدآقامیری؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


167. A method for 2-dimensional inversion of gravity data

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 23-33

S Vatankhah؛ V Ardestani, E.؛ M Ashtari Jafari


169. تفسیر داده‌های مغناطیس‌سنجی کانسار پلی‌متال منطقة عشوند و مقایسة نتایج با وارون‌سازی داده‌های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 193-204

اردلان خزائی فر؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو؛ فرامرز الله وردی میگونی


170. برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در شمال‌شرق ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-33

عماد علیخانی؛ حبیب رحیمی


171. تعیین صفحة اصلی گسل زمین‌لرزه‌های 21 مرداد 1391 اهر- ورزقان به روش H-C

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 377-390

فریده سادات میردامادی؛ مهدی رضاپور


172. معرفی شبکه اندازه گیری پیش‌نشانگرهای الکتریکی زمین‌لرزه‌ها بروش VAN درشمال‌غرب ایران

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-36

بهزاد زمانی قره چمنی؛ حامد حمیدی هریس؛ جمال بروستانی


173. Attenuation of Fourier spectra for 2012 Ahar–Varzaghan earthquakes, Northwestern Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-38

Meghdad Samaei؛ Masakatsu Miyajima؛ Nobuoto Nojima


174. رابطه های تجربی میان بزرگی و برخی پارامترهای گسلش برای زمین لرزه های ایران و ناحیه های مجاور آن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 247-262

فروغ محمدامینی؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی


175. Simulation of entrainment near a density stratified layer: Laboratory experiment and LIDAR observation

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 27-34

مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ سمانه ثابت قدم