تعداد مقالات: 849
151. تشخیص و تخمین عمق خطواره‌ها در شمال‌غرب شهرستان ایرانشهر با استفاده از داده‌های مغناطیس و الکترومغناطیس هوابرد

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-46

محدثه عبداللهی؛ علیرضا عرب‌امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علی نجاتی کلاته؛ محمدرضا اخوان اقدم


155. تعیین طیف‌های طراحی افقی و قائم برای ساختگاه‌های سنگی براساس داده‌های شتاب‌نگاری ایران

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 37-50

سید حسن موسوی بفروئی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ نوربخش میرزائی


159. تفسیر داده‌های مغناطیس‌سنجی کانسار پلی‌متال منطقة عشوند و مقایسة نتایج با وارون‌سازی داده‌های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 193-204

اردلان خزائی فر؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو؛ فرامرز الله وردی میگونی


160. تخمین محتوای‌آب و زمان آسایش با استفاده از وارون‌سازی شکل موج کامل سیگنال سونداژ تشدید مغناطیسی

دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 225-246

زهرا اسماعیلی؛ رضا قناتی؛ محمدکاظم حفیظی


161. رابطه های تجربی میان بزرگی و برخی پارامترهای گسلش برای زمین لرزه های ایران و ناحیه های مجاور آن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 247-262

فروغ محمدامینی؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی


162. برگردان داده‌های میکروگرانی برداشت‌شده در اطراف سد سیاه‌بیشه برای تعیین ساختارهای زیرسطحی در مسیر ساخت یک تونل

دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 261-280

مریم چگنی؛ محمود میرزائی؛ مجتبی بابایی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


165. تعیین صفحة اصلی گسل زمین‌لرزه‌های 21 مرداد 1391 اهر- ورزقان به روش H-C

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 377-390

فریده سادات میردامادی؛ مهدی رضاپور


166. طراحی بهینه مأموریت‌های فضایی هم‌مدار در مدل‌سازی میدان ثقل

دوره 43، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 489-499

محمدعلی شریفی؛ محمدرضا سیف


169. بررسی ساختار سطحی ناحیه فاریاب با استفاده از توموگرافی دو بعدی سرعت گروه امواج لاو

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 523-535

سودابه کارگر قنات النوجی؛ عباس غلام زاده؛ محسن فرخی


170. اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک

دوره 30، شماره 2، تابستان 1383

مصطفى نقى زاده؛ ناصر حسین زاده گویا


171. اثرات نفوذ پذیری کشف ساحل بر بالا روی امواج و تنش اعمال شده به بستر

دوره 29، شماره 1، بهار 1382

مجتبی ذولجودی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


172. برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1382

عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى؛ مصطفى نقى زاده؛ مازیار حقیقى


174. کاربرد نشانگرهای لرزه نگاری شیب و ضخامت واقعی در تفسیر اطلاعات بازتابی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1381

ایرج عبدالهی فرد؛ جاوید حسن زاده آذز


175. مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

على نجاتى کلاته؛ وحید ابراهیم زاده اردستانى