تعداد مقالات: 849
176. بررسی آزمایشگاهی بارورسازی ابرهای گرم

دوره 27، شماره 2، تابستان 1380

سید علیرضا صادقی حسینی؛ فروزان ارکیان


181. مدلی عددی برای شبیه سازی فرایند پخش توده گازهای آلوده در محیط

دوره 27، شماره 1، بهار 1380

ولی کلانتر چاهوکی؛ مجید عباسپور


183. پهنه‌بندی ضریب جذب امواج کدا در البرز مرکزی، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های حاصل از زلزله کجور- فیروزآباد (2004)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386

حبیب رحیمی؛ نصرالله کمالیان؛ حسین حمزه‌لو؛ معصومه زرافشان


185. تاثیر شکل هندسی منافذ بر سرعت امواج لرزه‌ای در سنگ‌های کربناته مخازن هیدروکربوری

دوره 35، شماره 3، پاییز 1388

جعفر ولی؛ عزت اله کاظم زاده؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمد رضا اصفهانی


186. بازسازی ردلرزه‌های از بین رفته با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388

محمدعلی ریاحی؛ ناصر بنی‌حسن؛ نوید امینی


187. توسعه مدل‌های مستقیم ساده نرمال شده در حوزه تبدیلات گوشه‌ها در مقیاس‌های چندگانه

دوره 36، شماره 1، بهار 1389

آرش متشرعی؛ حسین زمردیان؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ محمود میرزایی


188. فیلتر خطی برای ادام? فراسو و فروسو به کمک تبدیل موجک و کاربرد آن در پردازش داده‌های مغناطیسی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389

احمد امینی؛ یاسر فاضل بیدگلی؛ حسن حاجی‌حسینی رکن‌آبادی


189. مهاجرت زمانی پیش از برانبارش داده‌های لرزه‌ای دوبُعدی به روش کرشهف

دوره 36، شماره 3، پاییز 1389

پویا هادیان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ بهزاد نظری


190. روشی نوین در ارزیابی دقت مدل‌های ژئوپتانسیل در مطالعه منطقه ایران

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389

محمدعلی شریفی؛ مهدی نیکخو؛ مجید عباس‌زاده


192. تحلیل تنش دیرین در رسوب‌های افقی پلیوسن-کواترنری شمال باختر زنجان

دوره 34، شماره 2، تابستان 1387

محسن الیاسی؛ محمد محجل؛ فاطمه مصباحی


194. تخمین محتوای آب و زمان آسایش با استفاده از وارون‌سازی شکل موج کامل سیگنال سونداژ تشدید مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1399

رضا قناتی؛ زهرا اسماعیلی؛ محمدکاظم حفیظی


195. تعیین مدل پوسته بهینه برای شمال غرب ایران، با استفاده از برگردان همزمان زمان سیر امواج زلزله‌های محلی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-1

اسماعیل بایرام‌نژاد؛ محمود میرزایی؛ محمدرضا قیطانچی


196. پس‌پردازش برونداد مدل میان‌مقیاس MM5 برای دمای بیشینه و کمینه با استفاده از فیلتر کالمن

دوره 34، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-1

مجید آزادی؛ سمیه جعفری؛ ابراهیم میرزایی؛ پروین عربلی


197. تعیین رسانایی ویژه‌ الکتریکی و درجه حرارت گوشته‌ فوقانی زمین با استفاده از تغییرات ژئومغناطیسی روزهای آرام

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1

اسداله جوع‌عطا بیرمی؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ محمود میرزایی


199. بررسی اثر زلزله‌های بزرگ جهان (1976 تا 2014 ) در تهییج حرکت قطبی و تغییرات طول روز

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-51

مهدی روفیان نایینی؛ رضا عرب صاحبی


200. Gravity acceleration at the sea surface derived from satellite altimetry data using harmonic splines

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 35-46

A Safari؛ M.A Sharifi؛ H Amin؛ I Foroughi