تعداد مقالات: 849
201. برآورد رفتار بین‌لرزه‌ای گسل‌های فعال بر مبنای مشاهدات ژئودتیکی، بررسی موردی: گسل شمال تهران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-49

معصومه آمیغ‌‌‌پی؛ بهزاد وثوقی؛ مهدی معتق؛ سیاوش عربی


202. Evaluation of Groundwater Vulnerability Using Data Mining Technique in Hashtgerd Plain

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-41

Saman Javadi؛ S. Mehdy Hashemy


203. ساختار سرعتی پوسته در منطقه کرمان با برگردان همزمان توابع گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج رایلی

دوره 42، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-50

محمد نوری تبار؛ افسانه نصرآبادی؛ محمد رضا سپهوند


204. تعیین سرعت امواج لرزه‌ای و مدل سرعتی پوسته فوقانی در ناحیه شبکه لرزه‌نگاری شیراز

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-52

سید محمود اظهری؛ مهدی رضاپور؛ مصطفی جوان مهری


206. Development of a regional attenuation relationship for Alborz, Iran

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-50

Azad Yazdani؛ Milad Kowsari؛ Sargol Amani


207. استفاده از گرمالیانی در ایران: سن‌یابی نمونه‌های سفالی موزه ملی ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-50

سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی فتاحی؛ فرانک بحرالعلومی


211. بهبود تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از نشانگر WTMMLA و خوشه‌بندی‌های SOM و K-mean

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 45-56

سعید هادیلو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علی عدالت


212. تبدیل فوریة ضد نشت (ALFT) و کاربرد آن برای بازسازی داده‌های لرزه‌ای

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-60

صابر جهانجوی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ رامین نیکروز


213. نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی

دوره 40، شماره 1، بهار 1392، صفحه 45-56

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علیرضا حیدریان


214. تحلیل سرعت به روش شباهت تفاضلی خودران با قدرت تفکیک بالا

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 45-57

عادل مجیدی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ رامین نیکروز


216. Investigation of Vertical Wind Shear Characteristics Using 50m Meteorological Tower Data

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-53

Poongavanam Sardar Maran


217. استفاده از تئوری گراف در وارون‏سازی سه‏بُعدی داده‏های گرانی‏سنجی برای تعیین پیکربندی توده‏های زیرسطحی همگن

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-62

سوسن سودمند نیری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه


218. شبیه‌سازی مقادیر تراوایی مخزن به‌‌کمک داده‌های تخلخل و مقاومت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 49-56

کیوان نجف‌زاده؛ محمدعلی ریاحی؛ محسن سیدعلی


220. برآورد نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-65

علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده‌‌جانی؛ رضا روکی؛ ماشااله رحیمی


223. وارون‌سازی توأمان دو بعدی‌ زمان ‌سیرهای موج لرزه‌ای S و مقاومت ویژه الکتریکی برای آشکارسازی ناهمگنی‌های نزدیک سطح

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-69

مصطفی یاری؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ ظاهر حسین شمالی؛ لقمان نمکی