نویسنده = علی محمد خورشیددوست
تعداد مقالات: 3
1. Detection of Aircraft Icing Threat pixels Using Cloud Properties of MSG Satellite Products Case Study: Tehran-Urmia Flight Route

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22059/jesphys.2021.303519.1007216

Hashem Rostamzadeh؛ Ali Mohammad Khorshiddoust؛ Mohammad Reza , Azizzadeh


2. بررسی سازوکار میان‌مقیاس وقوع بارش‌های همرفتی بهاره در شمال‌غرب ایران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 553-573

10.22059/jesphys.2019.261456.1007023

کامل آزرم؛ عباس مفیدی؛ علی محمد خورشیددوست