درباره نشریه

* مجله فیزیک زمین و فضا به صورت فصلنامه (سه شماره فارسی و یک شماره انگلیسی) به چاپ می رسد.

* نشریه برتر در زمینه علوم پایه (یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

* نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و دارای ضریب تأثیر (IF) در این پایگاه و نیز دارای اعتبار علمی – پژوهشی (از سال 1382 تاکنون) می باشد.


* این مجله با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


* نوع انتشار مجله به صورت دسترسی آزاد به مقالات می باشد.


* سیاست داوری مجله به صورت "دوسو کور" می باشد.