درباره نشریه

در دیماه 1350 هجری شمسی، نخستین شماره نشریه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با عنوان "نشریه تحقیقاتی فیزیک زمین و فضا" منتشر شد. در بخشی از پیشگفتار اولین شماره نشریه، به قلم مرحوم دکتر حسین کشی‌افشار رئیس وقت مؤسسه ژئوفیزیک و بنیادگزار علم ژئوفیزیک در ایران، آمده است که "مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به منظور روشن شدن افکار عمومی و نشان دادن روش‌های مختلف و استفاده از نتیجه تحقیقات فیزیک زمین و فضا و فیزیک جو به تهیه این نشریه اقدام و امید است که بتواند جزیی بسیار کوچک از نیازمندی‌های علمی روز افزون کشور را در برنامه‌های عمرانی و نوسازی تأمین نماید". در این چند سال گذشته، این هدف با همت و مساعدت همکاران دانشگاهی و محققان دنبال شده است. 

 

* در مهرماه 1383، شورای عمومی هیأت علمی مؤسسه ژئوفیزیک تغییر نام نشریه را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد طی نامه شماره 11874/4 مورخ 30/10/1383 معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران مورد تأیید قرار گرفت. از این رو، از آغاز سال 1384 نشریة مؤسسة ژئوفیزیک با نام "مجله فیزیک زمین و فضا" منتشر شد.

 

مجله فیزیک زمین و فضا به صورت فصلنامه (سه شماره فارسی و یک شماره انگلیسی) با اعتبار علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در زمینه‌های مختلف ژئوفیزیک شامل زلزله‌شناسی، لرزه‌شناسی، مغناطیس زمین، گرانی‌سنجی، ژئوالکتریک، هواشناسی، فیزیک جّو، آلودگی هوا، فیزیک خورشیدی، ستاره‌شناسی، اخترفیزیک، جزرومد، سن‌یابی به روش‌های ژئوفیزیکی، اقیانوس‌شناسی فیزیکی، علوم فضایی و رشته‌های وابسته، از سال 1350 برای چاپ و انتشار مقاله علمی-پژوهشی می‌پذیرد.

 

* نشریه برتر در زمینه علوم پایه (یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

* مجله فیزیک زمین و فضا دارای پروانه انتشار به شماره ثبت 87379 مورخ 99/11/6 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

 

اطلاعات نشریه به شرح زیر می‌باشد:

 

 • نام نشریه: مجله فیزیک زمین و فضا
 • ناشرمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 • کشور محل انتشارایران
 • شروع انتشاردی ماه 1350
 • نوع چاپچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ : فصلنامه (سه شماره فارسی و یک شماره انگلیسی)
 • نوع نشریهنشریه علمی
 • اعتبار نشریه: علمی- پژوهشی
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی- پژوهشی، یادداشت تحقیقاتی و مروری
 • زبان مجلهدو زبانه (فارسی و انگلیسی)
 • رتبه سال 1401 در وزارت علوم: بین المللی
 • دسترسی به مقالات: آزاد
 • حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: CC- BY-NC
 • اصول اخلاقی انتشار مقاله: این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده‌ است.
 • هزینه بررسی و پذیرش مقاله: مبلغ 2.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  4.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ.
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.
 • نوع  داوری: داوری بسته (دو سو ناشناس) و 2 داور
 • متوسط زمان داوری مقالات:  نمایش آمار نشریه
 • شاپای چاپی: (X) 2538-371
 • شاپای الکترونیکی: 3906-2538
 • ایمیل نشریه: igtu-jnl@ut.ac.ir