اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1033
تعداد پذیرش 465
تعداد عدم پذیرش 343
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 114

مقالات منتشر شده (از سال 1376)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 80
تعداد مقالات 1071
تعداد مشاهده مقاله 1664804
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 998977
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 114 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 362 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 180 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 24 روز
درصد پذیرش 45 %