اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 996
تعداد پذیرش 453
تعداد عدم پذیرش 334
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 107

مقالات منتشر شده (از سال 1376)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 1045
تعداد مشاهده مقاله 1619164
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 980825
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 115 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 363 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 180 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 25 روز
درصد پذیرش 45 %