اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1129
تعداد پذیرش 534
تعداد عدم پذیرش 385
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 126

مقالات منتشر شده (از سال 1376)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 85
تعداد مقالات 1140
تعداد مشاهده مقاله 2019576
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1284357
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 366 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 178 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 24 روز
درصد پذیرش 47 %