اخبار و اعلانات

دریافت هزینه از نویسندگان جهت بررسی اولیه و چاپ مقالات

طبق تصمیم اعضاء محترم هیأت تحریریه مجله فیزیک زمین و فضا در جلسه مورخ 95/07/27 مقرر شد از اول آذرماه مبلغ 1.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  2.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان مقالات دریافت شود.  توجه: تمامی پرداخت‌ها از طریق درگاه اینترنتی در سامانه نشریات انجام می‌شود.

مطالعه بیشتر

دریافت مجوز انتشار 1 شماره از نشریه فیزیک زمین و فضا در هر سال به زبان انگلیسی در جلسه کار گروه علوم پایه مورخ 22/10/92 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجله فیزیک زمین و فضا موفق به اخذ مجوز  انتشار 1 شماره از نشریه فیزیک زمین و فضا در هر سال به زبان انگلیسی در جلسه کار گروه علوم پایه مورخ 22/10/92 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علم ژئوفیزیک و هواشناسی و علوم مرتبط، می رساند، مجله فیزیک زمین و فضا برای دریافت و چاپ مقالات جنابعالی به زبان انگلیسی آمادگی خود را اعلام می دارد. امید است با همکاری روز افرزون خود، ما را در ترفیع و پیشرفت هرچه بیشتر مجله یاری نمایید. باتشکر عباسعلی علی اکبری بیدختی سردبیر مجله فیزیک زمین و فضا      

مطالعه بیشتر