اخبار و اعلانات

ارزیابی و رتبه بندی مجله فیزیک زمین و فضا در سال 99

مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹9 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت. چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم  

مطالعه بیشتر

دریافت هزینه از نویسندگان جهت بررسی اولیه و چاپ مقالات

طبق تصمیم اعضاء محترم هیأت تحریریه مجله فیزیک زمین و فضا در جلسه مورخ 95/07/27 مقرر شد از اول آذرماه مبلغ 1.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  2.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان مقالات دریافت شود.  توجه: تمامی پرداخت‌ها از طریق درگاه اینترنتی در سامانه نشریات انجام می‌شود.

مطالعه بیشتر

دریافت مجوز انتشار 1 شماره از نشریه فیزیک زمین و فضا در هر سال به زبان انگلیسی در جلسه کار گروه علوم پایه مورخ 22/10/92 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجله فیزیک زمین و فضا موفق به اخذ مجوز  انتشار 1 شماره از نشریه فیزیک زمین و فضا در هر سال به زبان انگلیسی در جلسه کار گروه علوم پایه مورخ 22/10/92 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علم ژئوفیزیک و هواشناسی و علوم مرتبط، می رساند، مجله فیزیک زمین و فضا برای دریافت و چاپ مقالات جنابعالی به زبان انگلیسی آمادگی خود را اعلام می دارد. امید است با همکاری روز افرزون خود، ما را در ترفیع و پیشرفت هرچه بیشتر مجله یاری نمایید. باتشکر عباسعلی علی اکبری بیدختی سردبیر مجله فیزیک زمین و فضا      

مطالعه بیشتر