تعداد مقالات 1,045
تعداد نویسندگان 1,701
تعداد مشاهده مقاله 1,619,610
درصد پذیرش 42
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 601

آخرین اخبار                                                                                                                                

تمامی مقالات مجله فیزیک زمین و فضا علاوه بر شناسه "DOI" دارای شناسه دیجیتال اشیاء یا "DOR" نیز می باشد.

شناسه "DOR" چیست؟


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال 1400 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


طبق بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شد از اول تیرماه 1401 مبلغ 2.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و همچنین مبلغ  4.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان مقالات فارسی و  انگلیسی دریافت شود.

تمامی پرداخت‌ها از طریق درگاه اینترنتی در سامانه نشریات انجام می‌شود.


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹9 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


مجله فیزیک زمین و فضا دارای پروانه انتشار به شماره ثبت 87379 مورخ 99/11/6 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹۸ نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


 طبق بخشنامه معاونت پژوهشی دانشگاه به شماره 140/130382 مورخ 98/5/20، صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی ممنوع می باشد.  بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله صورت پذیرد.


 * براساس شیوه‌نامه تشویق نشریات وزارت علوم، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:

مجله فیزیک زمین و فضا در لیست مجلات برتر دانشگاه تهران قرار گرفته است.


آخرین بروز رسانی سامانه: 23-8-1401

شماره جاری: دوره 48، شماره 2، شهریور 1401 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 9 شهریور 1401) 

تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دوچاه، ایران مرکزی

صفحه 293-308

10.22059/jesphys.2022.327965.1007359

محدثه عجمی؛ رضا نوزعیم؛ محسن الیاسی؛ سعید معدنی‌پور؛ سعید حاج امینی؛ وحید توکلی؛ کوثر شادرام