شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مقالات 1,069
تعداد نویسندگان 1,743
تعداد مشاهده مقاله 1,638,572
درصد پذیرش 42
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 604

اخبار مجله         

تمامی مقالات مجله فیزیک زمین و فضا علاوه بر شناسه "DOI" دارای شناسه دیجیتال اشیاء یا "DOR" نیز می باشد.

شناسه "DOR" چیست؟


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال 1400 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


طبق بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شد از اول تیرماه 1401 مبلغ 2.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و همچنین مبلغ  4.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان مقالات فارسی و  انگلیسی دریافت شود.

تمامی پرداخت‌ها از طریق درگاه اینترنتی در سامانه نشریات انجام می‌شود.


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹9 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


مجله فیزیک زمین و فضا دارای پروانه انتشار به شماره ثبت 87379 مورخ 99/11/6 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹۸ نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


 طبق بخشنامه معاونت پژوهشی دانشگاه به شماره 140/130382 مورخ 98/5/20، صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی ممنوع می باشد.  بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله صورت پذیرد.


 * براساس شیوه‌نامه تشویق نشریات وزارت علوم، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:

مجله فیزیک زمین و فضا در لیست مجلات برتر دانشگاه تهران قرار گرفته است.


آخرین بروز رسانی سامانه: 22-9-1401

شماره جاری: دوره 48، شماره 3، آذر 1401، صفحه 515-756 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 15 آذر 1401) 

تفسیر کیفی داده‌های مغناطیس‌‌سنجی هوابرد منطـقه بصیـران (اسـتان خـراسان جنوبی)

صفحه 531-540

10.22059/jesphys.2022.314982.1007268

حسین توسلی تربتی؛ غلامعباس فنایی خیرآباد؛ محمد محمدزاده مقدم؛ امین کریمی کلورزی


بررسی پتانسیل لومینسانس تحریک‌شده با اشعه مادون‌قرمز جهت سن‌یابی سنگ‌های واریزه‌ای زمین‌لغزش فتلک

صفحه 593-609

10.22059/jesphys.2022.336792.1007398

نسرین کریمی موید؛ مرتضی فتاحی؛ رضا صحبتی؛ ابراهیم حق شناس؛ وحید تاجیک؛ ضیاءالدین شعاعی؛ اندرو ماری


ابر واژگان