شماره‌های پیشین نشریه

تاریخ انتشار الکترونیکی: 14 اسفند 1401
اسفند 1401، صفحه 1-229
تاریخ انتشار الکترونیکی: 15 آذر 1401
آذر 1401، صفحه 515-756
تاریخ انتشار الکترونیکی: 9 شهریور 1401
شهریور 1401، صفحه 243-514
تاریخ انتشار الکترونیکی: 19 اردیبهشت 1401
اردیبهشت 1401، صفحه 1-242
تعداد مقالات 1,085
تعداد نویسندگان 1,766
تعداد مشاهده مقاله 1,683,790
درصد پذیرش 44
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
تعداد داوران 615

 

سایر اطلاعات نشریه به شرح زیر می‌باشد:

 • ناشر:  مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 • کشور محل انتشار: ایران
 • شروع انتشار: دی ماه 1350
 • نوع چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ : فصلنامه (سه شماره فارسی و یک شماره انگلیسی)
 • نوع نشریه: نشریه علمی
 • اعتبار نشریه: علمی- پژوهشی
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی- پژوهشی، یادداشت تحقیقاتی و مروری
 • زبان مجله: دو زبانه (فارسی و انگلیسی)
 • رتبه سال 1400 در وزارت علوم: بین المللی
 • دسترسی به مقالات: آزاد
 • اصول اخلاقی انتشار مقاله: این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده‌ است.
 • هزینه بررسی و پذیرش مقاله: مبلغ 2.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  4.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ.
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.
 • نوع  داوری: داوری بسته (دو سو ناشناس) و 2 داور
 • بازه زمانی بررسی اولیه: نمایش آمار نشریه
 • متوسط زمان داوری مقالات:  نمایش آمار نشریه
 • شاپای چاپی: (X) 2538-371
 • شاپای الکترونیکی: 3906-2538
 • ایمیل نشریه: igtu-jnl@ut.ac.ir

اخبار مجله         

تمامی مقالات مجله فیزیک زمین و فضا علاوه بر شناسه "DOI" دارای شناسه دیجیتال اشیاء یا "DOR" نیز می باشد.

شناسه "DOR" چیست؟


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال 1400 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹9 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹۸ نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


 طبق بخشنامه معاونت پژوهشی دانشگاه به شماره 140/130382 مورخ 98/5/20، صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی ممنوع می باشد.  بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله صورت پذیرد.


آخرین بروز رسانی سامانه: 09-02-1402

شماره جاری: دوره 48، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-229 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 14 اسفند 1401) 

ابر واژگان

نشریات مرتبط