تعداد مقالات 1,114
تعداد نویسندگان 1,801
تعداد مشاهده مقاله 1,718,692
درصد پذیرش 43
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 621

 


 

اطلاعات نشریه:

 

 • نام نشریه: مجله فیزیک زمین و فضا
 • ناشرمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 • کشور محل انتشارایران
 • شروع انتشاردی ماه 1350
 • نوع چاپچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ : فصلنامه (سه شماره فارسی و یک شماره انگلیسی)
 • نوع نشریهنشریه علمی
 • اعتبار نشریه: علمی- پژوهشی
 • نوع مقالات قابل انتشار: علمی- پژوهشی، یادداشت تحقیقاتی و مروری
 • زبان مجلهدو زبانه (فارسی و انگلیسی)
 • رتبه سال 1401 در وزارت علوم: بین المللی
 • دسترسی به مقالات: آزاد
 • حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: CC- BY-NC
 • اصول اخلاقی انتشار مقاله: این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرایند پذیرش مقالات شرح داده شده‌ است.
 • هزینه بررسی و پذیرش مقاله: مبلغ 2.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  4.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ.
 • حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.
 • نوع  داوری: داوری بسته (دو سو ناشناس) و 2 داور
 • متوسط زمان داوری مقالات:  نمایش آمار نشریه
 • شاپای چاپی: (X) 2538-371
 • شاپای الکترونیکی: 3906-2538
 • ایمیل نشریه: igtu-jnl@ut.ac.ir

اخبار مجله         

مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال 1401 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


تمامی مقالات مجله فیزیک زمین و فضا علاوه بر شناسه "DOI" دارای شناسه دیجیتال اشیاء یا "DOR" نیز می باشد.

شناسه "DOR" چیست؟


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال 1400 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال 99 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال 98 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


 طبق بخشنامه معاونت پژوهشی دانشگاه به شماره 140/130382 مورخ 98/5/20، صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی ممنوع می باشد.  بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله صورت پذیرد.


آخرین بروز رسانی سامانه: 4-09-1402

شماره جاری: دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 541-798 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 24 آبان 1402) 

شبکه پیچیده لک‌های خورشیدی

صفحه 765-779

10.22059/jesphys.2023.354203.1007497

پریچهر محمدی گونه؛ اکبر غیبی فطرت؛ حسین صفری؛ زهره محمدی گونه


ابر واژگان

نشریات مرتبط