مهم:

مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹۸ نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم در سال ۹۸

 

مهم: بخشنامه

طبق بخشنامه معاونت پژوهشی دانشگاه به شماره 140/130382 مورخ 98/5/20، صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی ممنوع می باشد.  بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله صورت پذیرد.

 

* قابل توجه نویسندگان محترم:

طبق تصمیم اعضاء محترم هیأت تحریریه مجله فیزیک زمین و فضا در جلسه مورخ 98/02/24 مقرر شد مبلغ 1.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  2.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان مقالات انگلیسی دریافت شود.

 


 

* براساس شیوه‌نامه تشویق نشریات وزارت علوم، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:

مجله فیزیک زمین و فضا در لیست مجلات برتر دانشگاه تهران قرار گرفته است.


 طبق تصمیم اعضاء محترم هیأت تحریریه مجله فیزیک زمین و فضا در جلسه مورخ 95/07/27 مقرر شد از اول آذرماه مبلغ 1.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و مراحل داوری و همچنین مبلغ  2.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان  مقالات فارسی  دریافت شود

تمامی پرداخت‌ها از طریق درگاه اینترنتی در سامانه نشریات انجام می‌شود.


 * نویسندگان محترم در صورت داشتن نام کاربری در سامانه مجدداً با ایمیل دیگر ثبت‌نام تکراری نکنید. در این صورت مسئولیت مشکل به‌وجود آمده بر عهده نویسنده می‌باشد. 

* در صورتیکه یکی از نویسندگان مقاله از اعضای هیأت علمی باشد، می‌بایست ایشان به عنوان نگارنده رابط انتخاب شود.

شماره جاری: دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-271