مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال 1400 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم

 

اطلاعیه:

* قابل توجه نویسندگان محترم:

طبق بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شد از اول تیرماه 1401 مبلغ 2.000.000 ریال جهت بررسی اولیه و همچنین مبلغ  4.000.000 ریال جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان مقالات فارسی و  انگلیسی دریافت شود.

تمامی پرداخت‌ها از طریق درگاه اینترنتی در سامانه نشریات انجام می‌شود.

 

مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹9 نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


 

مجله فیزیک زمین و فضا دارای پروانه انتشار به شماره ثبت 87379 مورخ 99/11/6 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.


 مجله فیزیک زمین و فضا در ارزیابی و رتبه بندی سال ۹۸ نشریات علمی وزارت علوم در بالاترین رتبه (بین المللی) قرار گرفت.

چگونگی تعیین رتبه نشریات علمی وزارت علوم


 اطلاعیه

طبق بخشنامه معاونت پژوهشی دانشگاه به شماره 140/130382 مورخ 98/5/20، صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی ممنوع می باشد.  بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات می‌بایست از طریق سایت مجله صورت پذیرد.


 


* براساس شیوه‌نامه تشویق نشریات وزارت علوم، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:

مجله فیزیک زمین و فضا در لیست مجلات برتر دانشگاه تهران قرار گرفته است.


 * نویسندگان محترم در صورت داشتن نام کاربری در سامانه مجدداً با ایمیل دیگر ثبت‌نام تکراری نکنید. در این صورت مسئولیت مشکل به‌وجود آمده بر عهده نویسنده می‌باشد.

شماره جاری: دوره 48، شماره 2، شهریور 1401 (تاریخ انتشار الکترونیکی: 9 شهریور 1401) 

تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دوچاه، ایران مرکزی

صفحه 293-308

10.22059/jesphys.2022.327965.1007359

محدثه عجمی؛ رضا نوزعیم؛ محسن الیاسی؛ سعید معدنی‌پور؛ سعید حاج امینی؛ وحید توکلی؛ کوثر شادرام