موضوعات = زلزله‌شناسی
تعداد مقالات: 48
1. تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دو چاه، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22059/jesphys.2022.327965.1007359

محدثه عجمی؛ رضا نوزعیم؛ محسن الیاسی؛ سعید معدنی پور؛ سعید حاج امینی؛ ,وحید توکلی؛ کوثر شادرام


2. بررسی پتانسیل لومینسانس تحریک شده با اشعه مادون قرمز جهت سن‌یابی سنگ‌های واریزه‌ای زمین‌لغزش فتلک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.336792.1007398

نسرین کریمی موید؛ مرتضی فتاحی؛ رضا صحبتی؛ ابراهیم حق شناس؛ وحید تاجیک؛ ضیاالدین شعاعی؛ اندرو ماری


3. تحلیل الگوی رفتاری پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها با هدف پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگ در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.333795.1007382

علی ساکت؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ حسین صادقی؛ احمد فهیمی فر


4. تعیین مدل سه بعدی سرعت امواج لرزه‌ای در زون برخوردی زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22059/jesphys.2022.330058.1007358

امیر طالبی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی


7. مطالعه جابه‌جایی قائم حاصل از زمین‏لرزه 17/8/98 ترکمانچای با استفاده از روش InSAR

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 445-456

10.22059/jesphys.2020.295046.1007182

سعید نگهبان؛ حمید گنجائیان؛ شهلا سعیدی؛ افشان قاسمی


8. مطالعه ساختار لیتوسفر شمال‌غرب ایران با استفاده از تابع گیرنده S

دوره 46، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 265-276

10.22059/jesphys.2020.295106.1007185

وحیده قربانعلی‌زاده؛ سیدخلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی


12. Thickness of Crust in the West of Iran Obtained from Modeling of Ps Converted Waves

دوره 45، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-13

10.22059/jesphys.2018.249340.1006962

Mohadeseh Sadat Khatami؛ Fataneh Taghizadeh-Farahmand؛ Narges Afsari


15. بررسی ساختار سطحی ناحیه فاریاب با استفاده از توموگرافی دو بعدی سرعت گروه امواج لاو

دوره 45، شماره 3، آذر 1398، صفحه 523-535

10.22059/jesphys.2019.274362.1007081

سودابه کارگر قنات النوجی؛ عباس غلام زاده؛ محسن فرخی


23. Splay Faults in the Makran Subduction Zone and Changes of their Transferred Coulomb Stress

دوره 43، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-10

10.22059/jesphys.2017.61703

Ayoub Hosseini Mehr؛ Behnam Maleki Asayesh؛ Mohammad Mokhtari


24. Analysis of Low-Frequency Passive Seismic Attributes in Maroun Oil Field, Iran

دوره 43، شماره 4، دی 1396، صفحه 11-26

10.22059/jesphys.2017.216290.1006846

Mostafa Ebrahimi؛ Ali Moradi؛ Hamid Seidin