نویسنده = مریم قرایلو
تعداد مقالات: 4
3. بررسی طرحواره‌های پارامترسازی همرفت کومه‌ای در مدل‌های بزرگ و میان‌مقیاس

دوره 36، شماره 1، بهار 1389

مریم قرایلو؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


4. بررسی عددی تحول ابر همرفتی با استفاده از مدل ابر یک‌بعدی کج وابسته به زمان صریح ( )

دوره 35، شماره 3، پاییز 1388

مریم قرایلو؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید مزرعه فراهانی