نویسنده = ������������������� ���������� ��������
تعیین رسانش الکتریکی و درجه حرارت گوشته‌ فوقانی با استفاده از تغییرات میدان

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389

اسداله جوع‌عطا بیرمی؛ ناصر حسین‌زاده گویا؛ محمود میرزایی


ارتباط بین تغییرات دُمِ مغناطیس سپهر (مگنتوتیل) و فعالیت‌های شفقی در زمان زیرتوفان‌ها

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389

براتعلی فیض آبادی؛ محمود میرزایی؛ ناصر حسین‌زاده گویا


بررسی پاسخ مغناطیس‌سپهر به تغییر پارامترهای باد خورشیدی با شبیه‌سازی مگنتوهیدرودینامیک

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388

براتعلی فیض آبادی؛ محمود میرزایی؛ ناصر حسین‌زاده گویا