نویسنده = علی مرادزاده
بهبود محاسبه اشباع آب در مخازن هیدروکربوری کربناته به‌‌کمک داده‌‌‌های چاه‌نگاری و آزمایشگاهی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 107-121

10.22059/jesphys.2013.31949

علی مرادزاده؛ یاسر سلیمی دلشاد؛ عزت‌‌اله کاظم‌زاده


تعیین شیب و تفکیک واحدهای زمین‌شناسی از روی داده‌های مغناطیس هوایی

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 111-127

10.22059/jesphys.2012.29120

ابوالقاسم کامکار روحانی؛ داریوش شکری؛ علی مرادزاده


برآورد نفوذپذیری میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 51-65

10.22059/jesphys.2012.24301

علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده‌‌جانی؛ رضا روکی؛ ماشااله رحیمی


بررسی قابلیت روش اجزاء محدود در جداسازی بی‌هنجاری‌‌های گرانی ساختمان‌‌های نفتی

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 111-125

فرامرز دولتی ارده جانی؛ علی مرادزاده؛ محمد یعقوبی‌پور؛ سیدهاشم طباطبایی


مشکل وارونگی سرعت و لایه نازک در برداشت های لرزه ای شکست مرزی و روش های حل آنها

دوره 29، شماره 1، فروردین 1382

بهروز موسی پور؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی مرادزاده