کلیدواژه‌ها = زمین‌آمار
تعداد مقالات: 3
2. پیش‌بینی فشار منفذی با استفاده از وارون‌سازی و تحلیل سرعت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-70

10.22059/jesphys.2013.30206

حمیدرضا سلیمانی؛ محمدرضا سکوتی دیارجان؛ محمدعلی ریاحی


3. کارایی روش‏های زمین‌آماری در پهنه‌بندی اقلیمی حوضة آبریز دریاچة ارومیه

دوره 32، شماره 1، بهار 1385، صفحه 103-116

10.22059/jesphys.2006.80069

مهیار مهدی‌زاده؛ محمدحسین مهدیان؛ سهراب حجام