کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک گسسته
تعداد مقالات: 3
2. برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

دوره 37، شماره 1، بهار 1390

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


3. تبدیل موجک گسستة آنتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئویید

دوره 33، شماره 1، بهار 1386

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمود محمدکریم