کلیدواژه‌ها = کالیپسو
شناسایی حداکثر ضخامت لایه گردوخاک بر مبنای مشاهدات ماهواره CALIPSO مطالعه موردی: استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.22059/jesphys.2023.351868.1007477

فاطمه فلاح زاده؛ علیرضا محمودیان؛ مرضیه دادی زاده


شناسایی ابرهای بارش‌زا در جنوب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از مشاهدات ماهواره CALIPSO و CloudSat

دوره 47، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 301-314

10.22059/jesphys.2021.314784.1007266

فاطمه فلاح‌زاده؛ حسن لشکری؛ علیرضا محمودیان؛ علی‌اکبر متکان