کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 5
5. بررسی اثر پارامترهای هواشناسی بر رویت‌پذیری هلال ماه‌های قمری با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 259-271

10.22059/jesphys.2013.30219

جمشید قنبری؛ مریم کریمیان؛ ایمان باباییان؛ مهدی مطیعی