کلیدواژه‌ها = تجزیه طیفی
نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 45-56

10.22059/jesphys.2014.36695

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی؛ علیرضا حیدریان


بهبود برآورد ضخامت لایه‌های نازک در حوزه کوفرنسی

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 91-105

10.22059/jesphys.2012.28436

سمیرا محمدی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی