کلیدواژه‌ها = نشانگرهای لرزه‌ای
تعداد مقالات: 3
2. مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389

سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی


3. بررسی کارایی نشانگرهای همدوسی در تفسیر داده‌های لرزه‌ای

دوره 34، شماره 3، پاییز 1387

علی هاشمی گازار؛ عبدالرحیم جواهریان