کلیدواژه‌ها = گردوغبار
بررسی فصلی گرد و خاک در شمال شرق ایران و شبیه سازی عددی رخدادهای گرد و خاک فرین با مدل WRF-CHEM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22059/jesphys.2022.330319.1007361

آذر زرین؛ نرگس صالح آبادی؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری