کلیدواژه‌ها = لرزه‌خیزی
بررسی فعالیت گسل درونه بر اساس سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های دو دهه اخیر

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 353-369

10.22059/jesphys.2023.347529.1007452

محدثه عصار عنایتی؛ غلام جوان دلوئی؛ سمیه احمدزاده؛ آذر افشار ساوات


برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در شمال‌شرق ایران

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 25-33

10.22059/jesphys.2015.53420

عماد علیخانی؛ حبیب رحیمی


پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه در ایران و برآورد مقادیر بیشینه شتاب برای مراکز استان‌ها

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 15-38

10.22059/jesphys.2014.52404

سید حسن موسوی بفروئی؛ نوربخش میرزائی؛ الهام شعبانی؛ مرتضی اسکندری قادی