کلیدواژه‌ها = لرزه‌خیزی
برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در شمال‌شرق ایران

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 25-33

10.22059/jesphys.2015.53420

عماد علیخانی؛ حبیب رحیمی


پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه در ایران و برآورد مقادیر بیشینه شتاب برای مراکز استان‌ها

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 15-38

10.22059/jesphys.2014.52404

سید حسن موسوی بفروئی؛ نوربخش میرزائی؛ الهام شعبانی؛ مرتضی اسکندری قادی