موضوعات = سن‌یابی به روش‌های ژئوفیزیکی
تعداد مقالات: 5
1. Reconstructing the Environmental Changes in the Western Border of Lut Plain Based on the Study of Nebkhas

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 203-217

Saeed Negahban؛ Gholamreza Roshan