تعیین پارامترهای هشدار سریع زلزله و برای جنوب ایران (تنگه هرمز)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی عملی برای هشدار سریع زلزله در جنوب ایران بر اساس تعیین پارامتر دوره‌ای جنبش زمین یعنی و پارامتر (دامنه نگاشت جابه‌جایی‌که با فیلتر بالاگذر فیلتر شده است) برای چند ثانیه اول موج از نگاشت‌های شتاب‌نگارهای موجود (که توسط شتاب‌نگارهای سازمان تحقیقات ساختمان و مسکن ثبت شده‌اند) برای زلزله‌های با بزرگای مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، بزرگای یک رویداد در یک سایت مشخص را می‌توانیم از روی پارامتر برآورد کنیم و میزان را از روی مقدار محاسبه کنیم. همة سیگنال‌های سه مؤلفه‌ای شتاب که پس از وقوع زلزله ثبت شده‌اند به ترتیب به نگاشت‌های سرعت و جابه‌جایی جنبش زمین تبدیل می‌شوند. این جابه‌جایی‌های به‌دست آمده با فیلتر بالاگذر باترورت یک‌طرفه با بسامد قطع 075ر0 ثانیه مرتبه 4، فیلتر می‌شوند. برای همة رویدادهای اتفاق افتاده براساس نگاشت حاصل، پارامترهای و محاسبه شده‌اند و پس از بررسی و آنالیز آنها توانستیم رابطه‌ای بین و بزرگا (M) برای جنوب ایران و همچنین رابطه‌ای بین و برای این ناحیه (استان هرمزگان) به‌دست آوریم. این دو رابطه می‌تواند وقوع زلزله‌ای مخرب را تشخیص دهد و هشدار سریع در سایت (On-Site Warning) در نواحی اطراف ایستگاه فراهم کند که در این نواحی انتظار رسید جنبش نیرومند زمین چند ثانیه پس از رسید امواج P وجود دارد. هنگامی‌که تراکم ایستگاهی زیاد باشد، این روش را می‌توان برای داده‌های چندایستگاهی به‌کار برد و در نتیجه دقت و صحت هشدار سریع را افزایش داد. لذا بهینه ساختن شبکه‌های شتاب‌نگاری و همچنین نصب و استفاده از شبکه‌های لرزه‌نگاری توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of earthquake early warning parameters, and , in southern Iran

نویسندگان [English]

  • Atie Eshaghi
  • mohammad Reza Gheitanchi
  • Mehdi Zare
چکیده [English]

During the past decades, attempts have been made to develop an early warning system for coming destructive earthquakes a few seconds before the ongoing ground motion. In this paper, a practical method for the early warning of earthquakes in south Iran is presented. This region is selected for study because it has high potential for generating earthquakes and has a more complete strong ground motion data set. Earthquake early warning systems have the potential to reduce the damaging effects of earthquakes by giving a few seconds to a few tens of seconds warning before the arrival of damaging ground motion. Using P-wave arrivals is the most rapid method of delivering earthquake early warning and may permit a few seconds warning of ongoing ground motion in the region.
To rapidly assess the damaging potential of an earthquake for purposes of earthquake early warning in southern Iran, we determined a ground-motion period parameter and a high-pass filtered displacement amplitude parameter from the initial 3 s of the P waveforms. The is called source parameter and is related to the magnitude of earthquakes. Our study indicates that is independent of epicentral distance up to 130 km. In practice, we calculate for distances less than 100 km. We use the peak displacement and acceleration amplitudes of the first 3 sec of the vertical-component records. At a given site, we estimate the magnitude of an event from and the peak ground-motion velocity (PGV) from .
The region of study contained 42 strong ground motion accelometers that have been deployed in the region since 1977. About 419 strong motion digital data from 209 local earthquakes that were recorded during 1977-2006 in the study region, are extracted for this study. Among these earthquakes, 194 with magnitudes greater than 3 were used for this analysis. For determination of , we used 152 waveform data with epicentral distance less than 44 km. The P-wave onset time readings were carried out by SAC software out the vertical components.
We found that the peak initial-displacement amplitude correlates well with the peak ground-motion velocity (PGV) at the same site. We selected the earthquake with that was recorded during 1975-2006 by near field strong ground motion instruments in the region, operated by the Building and Housing Research Center. The vertical components of accelerations were converted to ground velocity and displacement. The displacements are filtered with a one-way Butterworth high-pass filter with a cut-off frequency of 0.075 Hz. From the vertical components, and are computed. We found the relationship between and magnitude (M) and between and PGV for this region. These two relationships can be used to detect the occurrence of a major earthquake and provide onsite warning around the station. The quality of data was increased by increasing the signal to noise ratio. Also, more recording stations produce less scatterings and errors. The results indicate that earthquakes with magnitudes greater than magnitude 5, have greater . Thus, by using the obtained relationships in this study, from the first 3 seconds of initial P-waves, we can estimate the magnitude of earthquakes. Also, we can clarify whether the occurring earthquake could be destructive and early warning issue might be necessary. The high seismic activity of Bandar-Abbas, the port city at the Strait of in Hormoz, in southern Iran, highlights the necessity and importance of a dense seismic network and an early warning system to be deployed in the region in order to detect the location and the magnitude of damaging earthquakes for the purposes of reducing the damaging affects of earthquakes by giving a few to a few tens of seconds warning before the arrival of damaging ground motion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake early warning
  • Magnitude
  • Seismic hazard mitigation
  • Strong motion