روشی برای تبدیل سامانه‌های تصویر متشابه به یکدیگر

نویسندگان

چکیده

نقشه‌های متفاوتی در سامانه‌های تصویر گوناگون در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موجود است. به‌منظور تطبیق و هماهنگی بیشتر نقشه‌ها باید با استفاده از روش‌های تبدیل سامانه‌های تصویر، نقشه‌ها را به یک سامانه تصویر واحد تبدیل کرد. در این مقاله در مورد روشی که ابداع نگارندگان است و برای تبدیل سامانه‌های تصویر متشابه مورد استفاده قرار می گیرد، بحث شده است. این روش برای تبدیل سامانه‌های تصویر متشابه بدون اطلاع از نوع سامانه‌ها و ویژگی‌های بیضوی‌های مرجع، به‌کار می‌رود. تنها الزام به‌کارگیری این روش پیشنهادی، وجود نقاطی با مختصات معلوم در هر دو سامانه تصویر است که چنین نقاطی نیز در عمل وجود دارند. دراین روش از توابع چندجمله‌ای درحکم توابع تبدیل استفاده شده و شرط کوشی- ریمان نیز برای حفط تشابه اعمال شده است. در روش معمول تبدیل سامانه‌های تصویر به یکدیگر، دانستن نوع سامانه‌های تصویر و مشخصات بیضوی‌های مرجع الزامی است اما در مواردی اطلاعی از مشخصات بیضوی‌های مرجع در دسترس نیست. روش پیشنهادی نگارندگان مقاله، می‌تواند در حل مشکل موجود در دستگاه‌های اجرایی حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new method for coordinate transformation between conformal map projections

نویسندگان [English]

  • s. shahram Jazaeri Junghani
  • mohamad Ali Sharifi
چکیده [English]

Geospatial Information System (GIS) has emerged as a very powerful tool for capturing, storing, analyzing, managing, and presenting data that is linked to location. The location information, which is usually obtained from existing maps or the Global Positioning Systems (GPS), refers to different coordinate and map projection systems. Therefore, unification of the coordinate and mapping systems of the spatial information is absolutely necessary before any data processing in a GIS system.
In the classical approach, coordinate transformation among different map projection systems is performed via the reference geodetic ellipsoids. The transformation is possible if the reference ellipsoids and their corresponding datum definition parameters are known. In many cases, implementation of the classical approach is impossible due to lack of information.
Herein, we introduce an innovative approach for coordinate transformation which is completely datum-independent. It is based on the mathematical relationship between the coordinate systems. From mathematical point of view, two functions mathematically define the relationship between the horizontal coordinates in two systems. For simplicity, two polynomial functions are employed. The optimal degree of the polynomials and the unknown coefficients can be determined using the common points in two systems.
In this paper, the proposed method is theoretically developed for conformal map projections. The Cauchy-Riemann differential equations as a necessary and sufficient conformity condition are used to derive the mapping polynomials. Moreover, the validity of the new method is numerically checked on a real data set. Both the classical and the new method are employed on the data set. The achieved results show very good agreement between the classical and the new approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cauchy-Riemann differential equations
  • Conformal
  • Map projection
  • Polynomial functions