تعیین عمق و فاکتور شکل بی‌هنجاری‌‌های گرانی با روش حداقل مربعات خطی

نویسنده

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشیار

چکیده

روش جدیدی که سالم و همکاران (2004) در تفسیر داده‌های گرانی و مغناطیسی برای برآورد عمق و فاکتور شکل بی‌هنجاری‌های گرانی به کار برده است.
عمق و فاکتور شکل مدل‌های مکعبی درحکم بی‌هنجاری‌های مصنوعی با این روش برآورد شده است.
سپس نوفه‌های تصادفی به اثر گرانی این مدل‌ها اضافه شده و پارامترهای مجهول شامل عمق و فاکتور شکل با روش پیش‌گفته برآورد شده ‌است.
در مجموعه‌ای از داده صحرایی نیز این پارامترهای مجهول برای یک بی‌هنجاری اصلی برآورد شده‌اند.
بعضی عمق‌های به‌دست آمده با این روش از راه حفاری‌های محلی نیز تأیید شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depth and shape factor determination of gravity anomalies by linearized least-squares

نویسنده [English]

  • vahid Ebrahimzade Ardestani
چکیده [English]

A new method derived by Salem et al. (2004) for interpretation of gravity and magnetic anomalies is used to determine the depth and shape factor of the gravity anomalies.
The depth and shape factor of some rectangular prisms as synthetic models are estimated using the method. The gravity effects of the models are contaminated with some random noise and then the parameters of the models are extracted through the erroneous data.
A field example is interpreted and the depth and shape factor of the main anomaly has also been estimated through the method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depth
  • Linearized least-squares
  • Shape factor