مدل‌سازی سنگ کف در منطقه شهری با داده‌های میکروگرانی‌سنجی

نویسنده

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشیار

چکیده

داده‌های میکروگرانی‌سنجی در یک خیابان شلوغ در تهران که در آینده تونل زیرزمینی مترو در زیر آن حفر خواهد شد برداشت شده است. بعد از اعمال تصحیحات اولیه که شامل حذف اثر ساختمان‌های مجاور خیابان نیز می‌شود، مقادیر بی‌هنجاری‌های بوگه محاسبه شده ‌است. سپس با حذف اثر منطقه‌ای بی‌هنجاری‌های باقی‌مانده محاسبه شده‌اند. روش ادامه فراسو برای حذف نوفه‌های سطحی حاصل از تأسیسات زیرزمینی کم‌عمق به‌کار رفته است. داده‌های فراسوشده با استفاده از روش معکوس دوبعدی و اطلاعات اولیه زمین‌شناسی حاصل از گمانه‌ها برای مدل‌سازی سنگ کف به‌کار رفته و عمق سنگ کف (در بین آبرفت‌های سطحی تهران و کنگلومرای هزاردره) که در گمانه‌های حفر شده مشخص نشده ، تعیین شده است. باوجود تباین چگالی ضعیف بین آبرفت‌های سطحی و سنگ کف مرز مربوطه کاملاً مدل‌سازی شده است.
مدل‌سازی سنگ کف منجر به تعیین توپوگرافی آن می‌شود که به‌منظور حفر تونل مترو اطلاعات دقیق از این توپوگرافی کاملاً ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of bedrock topography in an urban area through micro-gravity data

نویسنده [English]

  • Vahid Ebrahimzade Ardestani
چکیده [English]

Micro gravity data was collected in a crowded street in Tehran where a subway terrain tunnel is to be excavated. The data is corrected for the gravity effects of the surrounding densely built up area with diverse buildings and the Bouguer gravity anomalies are computed. The residual gravity anomalies are prepared by removing a trend surface. Upward continuation is used to remove the gravity effects of shallow synthetic anomalies such as subsurface galleries and canals. Then the up-ward residual gravity anomalies are used to determine the depth of the bedrock (Hezar Darreh formation). A 2D inversion algorithm is applied on the data and the model is constrained based on prior geology information provided from the bore holes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2-D inversion
  • Bedrock topography
  • Microgravity
  • Urban area